Welke soorten roofvogels leven in Nederland?

Welke soorten roofvogels leven in Nederland?

In Nederland en België broeden de volgende soorten roofvogels: havik, sperwer, wespendief, buizerd, zeearend, rode wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief (behorend tot de Accipitridae), en torenvalk, boomvalk en slechtvalk (behorend tot de Falconidae).

Welke roofvogels in Brabant?

Het gaat vooral om buizerds, haviken, bruine kiekendieven en de rode wouw. Roofvogels zijn beschermd in Nederland, maar jaarlijks verdwijnen er gemiddeld 1200 vogels.

Welke roofvogels in Vlaanderen?

Belgische roofvogels

 • Welkom.
 • Wat is een roofvogel?
 • De torenvalk.
 • Slechtvalk.
 • Smelleken.
 • Buizerd.
 • Sperwer.
 • Havik.

Welke roofvogel is het?

Dagroofvogels

Sperwer Torenvalk
De sperwer is een kleine, schuwe roofvogel die vaak uit het niets opduikt en een supersnelle aanval uitvoert op de vogels op en rond je voedertafel. De torenvalk is niet groot, een volwassen dier is 31 tot 37 cm groot. Je ziet hem vaak biddend langs autowegen.
Visarend Wespendief

Wat is de meest voorkomende roofvogel in Nederland?

Overal buizerds Veel mensen kennen de buizerd, de meest voorkomende roofvogel van Nederland. Je vindt hem veel op paaltjes naast de snelweg, of hoog in lucht. Als de zon schijnt gebruikt hij de warme opstijgende lucht om op te zweven. Hij vliegt in cirkels en je kunt hem herkennen aan zijn roep.

Waar zitten veel roofvogels in Nederland?

Akkers en weilanden met bosjes en houtwallen zijn geschikte plekken voor buizerds en torenvalken. Buizerds zie je op een paaltje zitten, speurend naar mollen en muizen. De torenvalk staat vaak in de lucht te ‘bidden’.

Welke roofvogels in het bos?

Roofvogels in de bossen op de hogere zandgronden: boomvalk (afname), buizerd (toename), havik (min of meer stabiel) en wespendief (min of meer stabiel).

Welke roofvogels in Zeeland?

 • Soortbeschrijvingen. Buizerd. Sperwer. Torenvalk.
 • Bruine Kiekendief.

Welke roofvogels in de Ardennen?

In de Vlaamse Ardennen vind je een aantal soorten roofvogels. Zes soorten komen voor als broedvogel: buizerd, sperwer, havik, wespendief, torenvalk en boomvalk Op trek en tijdens de winter kan je ook nog andere soorten waarnemen, zoals de bruine kiekendief, de blauwe kiekendief, de visarend en de rode wouw.

Welke roofvogels eten vogels?

En dit zijn er enkele van:

 • Buizerd. Een van onze bekendste roofvogels.
 • Zeearend. Met een spanwijdte van 240 cm is hij de grootste roofvogel die bij ons voorkomt.
 • Havik. Deze felle jager is zo gebouwd dat hij snel tussen bomen door kan vliegen.
 • Sperwer.
 • Torenvalk.
 • Roofvogels: Boomvalk.
 • Bruine kiekendief.

Welke roofvogel eet vogels?

Sperwer. Deze vaardige, schitterend getekende roofvogel, is familie van de havik en jaagt op kleine vogels.

Hoe herken ik een roofvogel in de lucht?

Wanneer je een roofvogel ziet “bidden” dan weet je dat het een Torenvalk is want andere roofvogels doen het niet. Zittend op een paaltje zien ze er zó uit: Vliegend zie je bij het mannetje een mooie grijze staart met een zwarte band aan het eind.

Back To Top