Welke verschillende politieke partijen zijn er in Vlaanderen?

Welke verschillende politieke partijen zijn er in Vlaanderen?

Partijen met fracties in parlementen (2019-2024)

Partij Afkorting Zetels Vlaams Parlement
Vlaams Belang VB 23
Open Vlaamse Liberalen en Democraten Open Vld 16
Vooruit Vooruit 13
Groen Groen 14

Welke politieke partijen worden vertegenwoordigd in het federaal parlement?

Vlaams Parlement
Wetgevend orgaan van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter Liesbeth Homans
Partijen Meerderheid (69) ​ N-VA (35) ​ CD&V (19) ​ Open Vld (15) Oppositie (55) ​ Vlaams Belang (23) ​ Groen (14) ​ Vooruit (13) ​ PVDA (4) Onafhankelijke (1)
Andere

Hoeveel politieke partijen zijn er in Nederland op landelijke niveau?

Nationaal vertegenwoordigd Zestien politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, dertien in de Eerste Kamer en tien in het Europees Parlement.

Welke partijen zetelen in het federaal parlement?

Het federaal parlement is de federale wetgevende macht van België. Het federaal parlement bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Welke partijen maken deel uit van de huidige regering?

Het kabinet-Rutte III is het huidige (demissionaire) Nederlandse kabinet. Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Welke christelijke partijen zijn er?

Lijst van christendemocratische partijen

  • Christen-Democratisch en Vlaams.
  • Centre démocrate humaniste.
  • Christlich Soziale Partei.
  • Chrétiens démocrates fédéraux.
  • Christene Volkspartij (opgeheven)
  • Katholieke Partij (opgeheven)
Back To Top