Hoeveel betaal je als zelfstandige in bijberoep?

Hoeveel betaal je als zelfstandige in bijberoep?

Net als zelfstandigen in hoofdberoep betaal je in bijberoep een sociale bijdrage van 20,5% van je belastbaar inkomen. Maar de vastgelegde minimumbijdrage ligt beduidend lager: hoofdberoep: 741,63 euro per kwartaal. bijberoep: 82,05 euro per kwartaal.

Hoeveel sociale bijdrage moet ik betalen als zelfstandige?

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige bijdrage van 748,11 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 14.042,57 euro) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

Hoe bereken je de sociale bijdrage?

Hoe worden je bijdragen berekend? Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) en je inkomen.

Kan ik als zelfstandige bijverdienen?

Ben je zelfstandige en betaal je je sociale bijdragen, dan verbiedt niets je daarnaast nog een bepaalde activiteit uit te oefenen om wat meer te verdienen. Zoals een loontrekkende zelfstandige mag zijn in bijberoep, zo mag ook een zelfstandige een nevenactiviteit uitoefenen.

Wat kost sociaal verzekeringsfonds?

Voor wat 2019 betreft, schommelen de beheerskosten tussen 3,05% en 4,25%. Dit percentage wordt toegepast op de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen (en dus niet op de belastbare inkomsten). Hierdoor is de financiële impact van de beheerskosten vrij beperkt.

Hoeveel sociale bijdrage betaal ik?

Op je netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage toegepast. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, maar zal doorgaans 20,5% bedragen. Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost. Bij Liantis sociaal verzekeringsfonds bedraagt deze beheerskost 3,95%.

Wat is de voorlopige bijdrage voor zelfstandige in hoofdberoep?

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige bijdrage van 745,51 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

Wat zijn de sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep?

Sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. De berekeningswijze voor sociale bijdragen is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep. Zo geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep bijvoorbeeld een minimumbijdrage per kwartaal van 737,71 euro.

Wat is de berekeningswijze voor sociale bijdragen?

De berekeningswijze voor sociale bijdragen is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep. Zo geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep bijvoorbeeld een minimumbijdrage per kwartaal van 745,51 euro.

Back To Top