Hvilke funktioner har luftvejene?

Hvilke funktioner har luftvejene?

Luftvejene og lungerne tilfører kroppen oxygen (ilt) og fjerner kuldioxid (kulilte), som er et affaldsprodukt fra kroppens omsætning af energi. Luftvejene består af næsen, svælget/halsen og luftvejene/bronkierne og sørger for, at den luft, som vi indånder, bliver transporteret ned til lungevævet.

Hvordan er luftvejene opbygget?

Luftrøret deler sig i to store hovedbronkier, som så deler sig i et antal mindre rør, bronkierne. I bronkievæggene findes bruskringe, der sørger for, at bronkierne hele tiden er åbne. Når bronkierne bliver så små, at de ikke længere har en bruskring, kalder man dem bronkioler.

Hvordan lungerne fungerer?

Når du trækker vejret, passerer luften gennem næsen, ned i luftrøret, videre ned i de mindre bronkier og de endnu mindre bronkioler. Luftvejene ender i små, tynde, sprøde sække, som kaldes alveoler. Når vi trækker vejret ind, fyldes alveolerne i lungerne med luft. Det er her ilt udskiftes med CO2 eller kuldioxid.

Hvad er lungevævet?

Selve lungevævet består af en masse bittesmå “sække”, kaldet alveoler, og kan minde lidt om en tavlesvamp. Hver bronkiole ender i én eller flere alveoler. Formålet med denne opbygning er, at danne det størst mulige overfladeareal, som lungerne kan udveksle ilt og kuldioxid over.

Hvilken funktion har lungerne?

Lungernes funktion er at sørge for, at kroppen får den nødvendige ilt. Lungerne optager ilt fra den luft, vi indånder, og ilten føres over i blodet og videre ud i kroppen.

Hvordan kommer luften ned i lungerne?

Når du trækker vejret ind, er det dine vejrtrækningsmuskler, der arbejder. Vejrtrækningsmusklerne i mellemgulvet og brystvæggen udvider lungerne, der skaber et undertryk, som trækker luft ned i lungerne.

Hvad sker der hvis der kommer luft mellem de to Lungehinder?

En skade på lungehinden bevirker, at luften strømmer ind i mellemrummet mellem de to lungehinder (pleurahulen), når den tilskadekomne ånder ind. Men luften slipper ikke ud, når personen puster ud. Trykket stiger i mellemrummet og presser på lungen. Det får den skadede lunge til at klappe sammen.

Hvad kaldes den bevægelige udvækster som findes i luftvejene hos mennesker?

Hun forklarer, at PCD påvirker de mikroskopiske hår-strukturer, kaldet fimrehår eller cilier, som findes i luftvejene. Hos raske mennesker bevæger milliarder af disse cilier sig rytmisk og koordineret for at transportere det slim- og væskelag, der konstant fanger og derved fjerner bakterier og skidt, op fra luftvejene.

Hvor lang er en lunge?

Lunger er de organer, hvor vejrtrækningen (åndedrættet, respirationen) foregår, det vil sige udvekslingen af oxygen (ilt) fra luften og kuldioxid fra blodet. Lungerne er placeret i brysthulen (thorax) og er forbundet til denne via lungehinden (pleura).

Hvad gør Lungelapper?

Lungernes opbygning De to lunger er delt op i lungelapper. Venstre lunge har to lapper, højre lunge har tre. Imellem lungerne sidder luftrøret (trachea), der som et træ forgrener sig ud i mange mindre luftrør (bronkier). For enden af bronkierne er der omkring en milliard små hulrum, som kaldes alveoler.

Hvorfor er den ene lunge større end Venstre?

Den højre lunge er lidt større end den venstre, da hjertets venstre side er lidt større, slår kraftigere og har derfor brug for mere plads. Lungerne består af ca. 300 millioner alveoler, små blærer.

Hvordan lytter man til lungerne?

Ved at putte stetoskopet i ørene og let banke på membranen kan man høre om der er lyd igennem eller ej. Denne lyd skal gerne være rungende og høj, og ikke stram som et trommeskind. Når man skal lytte på en patient med stetoskopet er det vigtigt man ikke presser klokken for hårdt ned i patienten.

Hvad er lungernes funktion?

Lungernes funktion er at forsyne blodet (og dermed hele kroppen) med ilt samt at udskille kuldioxid og andre affaldsstoffer. Dette sker ved ind- og udånding. Den meget tætte kontakt mellem lungehinderne og indersiden af brystkassen bevirker, at lungerne følger brystkassens bevægelser.

Hvad er lungernes opgave?

Lungernes vigtigste opgave er at sørge for, at der kommer ilt nok ud i blodet, der samtidig sørger for at affaldsstoffet kuldioxid (CO2) bliver fjernet igen. Lungerne er bløde, svampeagtige organer, der ligger beskyttet inde bag brystkassens skelet der består af rygsøjlen, ribbenene og brystbenet.

Hvor sidder lungerne i brystkassen?

Lungerne sidder i brystkassen ( thorax ), som er omgivet af brystvæggen. Brystvæggen er sammensat af ribben og muskler. Lungerne ligger i lungehinden (pleura), og luftrøret (trachea) forbinder lungerne med mund og næse via bronkierne.

Back To Top