Waarom ging Mozes kijken bij de brandende braamstruik?

Waarom ging Mozes kijken bij de brandende braamstruik?

Aan de eigenlijke roeping gaat een godsontmoeting vooraf. Mozes’ aandacht wordt getrokken door een verschijning van een bode van God (engel) in een vuur dat een struik toch niet verbrandt. Dit is het beginpunt van zijn ervaring en gesprek met God.

Hoe wordt Mozes door God geroepen?

[1] Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. [2] Toen verscheen hem de engel van de HEER, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes, Mozes.

Hoe noemt God zichzelf in Exodus 3?

Ehje Asjer Ehje – ‘Ik ben die ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’ (Exodus 3:14) God, zonder meer – Strikt genomen is dit geen naam, maar een ‘functieaanduiding’ of titel.

Wat zei Mozes?

“Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Hierin openbaart zich een voorheen anonieme godheid als de God JHWH, die het geweeklaag van Zijn volk had gehoord en zei de horige Israëlieten onder Mozes uit Egypte te bevrijden en naar een goed land te voeren.

Hoeveel plagen in de Bijbel?

De tien plagen van Egypte werden volgens de Bijbel op het land losgelaten, omdat de farao de Israëlieten als slaven gebruikte en ze ook na dringende verzoeken van God niet wilde vrijlaten.

Welke zijn de 10 geboden?

Tekst van de Tien Geboden

  • U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  • U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
  • U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
  • Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
  • Eert uw vader en uw moeder.
  • U zult niet doodslaan.
  • U zult niet echtbreken.

Wat is het Exodusverhaal?

Exodus (Oudgrieks: ἔξοδος, exodos, “uittocht”) is het tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel. Exodus vertelt het verhaal van het vertrek van de Israëlieten uit het Oude Egypte naar het Beloofde Land Kanaän, “een land dat overvloeit van melk en honing”. …

Wie leidde het volk in de woestijn?

Mozes is de grootste profeet van Israël, want met niemand ging JHWH zo vertrouwelijk om als met hem. De God van Abraham, Isaak en Jacob openbaarde aan hem zijn naam. Hij was het die de Israëlieten uit Egypte leidde en aanvoerde tijdens hun woestijntocht naar het beloofde land.

Wat is de echte naam van God?

In Nederlandse Bijbelvertalingen staan de letters JHWH voor de vier Hebreeuwse medeklinkers die tezamen de naam vormen van de God van Abraham, Isaak en Israël. Over de betekenis van JHWH wordt al eeuwenlang gediscussieerd. De Godsnaam is volgens joden zo heilig dat hij niet mag worden uitgesproken.

Wat is de naam van de duivel?

In het christendom is de duivel de belichaming van het kwaad. Hij wordt (afwijkend van het gebruik van deze namen in de Hebreeuwse Bijbel) Satan of Lucifer genoemd.

Wat zegt de Bijbel over Mozes?

Welke taal sprak Mozes?

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï, de taal waarin Jezus zijn Torahlessen volgde. Het is de taal van de oude profeten, van koningen als Saul en David, van Hooglied en de Psalmen.

Back To Top