Wat je zaait dat oogst je?

Wat je zaait dat oogst je?

Het spreekwoord wil zeggen dat bepaalde zaken, vaak erg klein en onbeduidend, later ernstige gevolgen kunnen hebben, of dat een actie veel sterkere reacties kan veroorzaken.

Wat is de betekenis van oogsten?

De oogst is het binnenhalen van landbouwproducten. Ook het binnengehaalde product zelf wordt oogst genoemd. Het woord wordt ook overdrachtelijk gebruikt: ‘De oogst van de nieuwe romans van dit najaar’. Het woord is een verbastering van het woord augustus, omdat dit de maand is waarin wordt geoogst.

Wie zaait oogst?

Wie (wind) zaait zal (storm) oogsten wil zeggen dat op het oog onbeduidende zaken ernstige gevolgen kunnen hebben; dat een bepaalde actie een vele malen sterkere reactie kan oproepen.

Wie wind zaait zal storm oogsten betekenis spreekwoord?

D.w.z. ‘wie oproer verwekt, zal er het slachtoffer van worden’; men wordt dikwijls in dubbele mate gestraft door de gevolgen eener verkeerde handeling, die men gedaan heeft; men ontvangt loon naar werken.

Wat je zaait zul je oogsten karma?

De intentie waarmee we iets doen, denken en zeggen komt uiteindelijk weer bij ons terug. Je karma strekt zich over meerdere levens uit. Het idee rond het begrip karma komt bij ons tot uitdrukking in spreekwoorden als: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, ‘Boontje komt om zijn loontje’ en ‘Wat je zaait zul je oogsten’.

Hoe noem je iemand die oogst?

Récoltant (Fr.) = Récolter = oogsten. Een récoltant is iemand die de druiven die hij oogst in wijn omzet.

Wat is rooien?

Rooien kan verwijzen naar: Het uitzetten van de door de overheid vastgestelde grenzen tussen openbare en private gronden, zie rooilijn. Het ontwortelen en verwijderen van bomen, zie ontbossing. Het oogsten van bepaalde landbouwproducten, zoals aardappelen en suikerbieten.

Wie twijfel zaait zal?

Wie gedachten zaait, kan daden oogsten; wie woorden zaait, zal letters oogsten. De waarheid is nooit volkomen en klopt nooit met alle verwachtingen. De waarheid zaait twijfel en vragen.

Wie onrust zaait zal storm oogsten?

Wie wind zaait, zal storm oogsten, wie onrust veroorzaakt, zal er de gevolgen zelf van ondervinden.

Wie kwaad zaait?

Spreekwoorden ‘wie-wind-zaait-zal-storm-oogsten’ wie de mensen aanspoort tot verzet, ondervindt daarvan zelf de gevolgen; wie oproer uitlokt zal merken dat hij er ook zelf het slachtoffer van wordt.

Back To Top