Welke rechtbank is bevoegd Almere?

Welke rechtbank is bevoegd Almere?

Rechtbank Midden Nederland is bevoegd om in zijn arrondissement (Flevoland en Utrecht) recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft.

Welke locaties heeft de rechtbank Midden Nederland?

Rechtbank Midden-Nederland

  • Bezoekadres Lelystad. Stationsplein 15. 8232 DL Lelystad. Plan uw route (google.nl)
  • Bezoekadres Utrecht. Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht. Plan uw route (google.nl)
  • Bezoekadres Almere. De Diagonaal 37. 1315 XK Almere.
  • Bezoekadres Amersfoort. Stationsstraat 81. 3811 MH Amersfoort.

Welke rechtbank Weesp?

Het arrondissement Midden-Nederland omvat het grondgebied van de provincies Flevoland en Utrecht alsmede van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Welke rechtbank Hilversum?

De vestigingsplaats van de gedaagde partij is Hilversum. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bevoegde rechter. Dat is de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In het zaaksverdelingsreglement leest u dat Hilversum valt onder de Gooi en Vechtstreek.

Welke rechtbank is bevoegd woonplaats?

Bij een dagvaarding luidt de hoofdregel dat de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde partij bevoegd is om van de vordering kennis te nemen. Hierbij kan het gaan om een natuurlijk persoon (particulier) of een rechtspersoon.

Welke rechtbank is bevoegd kanton?

In principe is het gemakkelijk om te zeggen bij welke rechter iemand moet zijn: Bij cassatiezaken: de Hoge Raad; Hoger beroep: het Gerechtshof; Eerste aanleg: de kantonrechter of de civiele kamer van de rechtbank.

Wat is het gevolg als een gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden Nederland afwijkend is van bestaande jurisprudentie?

Geldigheid uitspraken Jurisprudentie vormt een aanknopingspunt voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. De rechter zal dan beoordelen of de bestaande jurisprudentie kan worden gebruikt bij de toepassing van de nieuwe of gewijzigde wet. Als dit niet het geval is, ontstaat er nieuwe jurisprudentie.

Wat doet de Burenrechter?

De burenrechter is een rechter die ter plekke een geschil tussen buren beoordeelt en tracht partijen tot elkaar te brengen.

Welke rechtbank is bevoegd kort geding?

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Het is bij de kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Welke rechtbank Bussum?

Werk- en rechtsgebied rechtbank Midden-Nederland.

Welke rechtbank is bevoegd?

Bevoegdheden. De burgerlijke rechtbank is bevoegd voor alle geschillen waarvoor de wetgever geen andere rechtbank van eerste aanleg uitdrukkelijk bevoegd heeft verklaard. De correctionele rechtbank is bevoegd voor alle wanbedrijven, zoals diefstal, aanranding van de eerbaarheid, oplichting, enz.

Welke rechtbank is bevoegd dagvaarding?

Relatieve bevoegdheid In een dagvaardingsprocedure is meestal de rechter van de woonplaats van gedaagde relatief bevoegd. Als je een (rechts)persoon wil dagvaarden die in Amsterdam woont of haar statutaire zetel heeft, zal je dus bij de rechter in Amsterdam terecht moeten.

Back To Top