Hvad er storskrald Svendborg?

Hvad er storskrald Svendborg?

Genbrugsbilen henter indbo, møbler, plast og haveaffald samt materialer som stort pap og stort metal, som ikke kan være i ressourcebeholderen. Genbrugsbilen medtager ikke byggeaffald samt mur- og nagelfaste materialer. Vi medtager ikke haveaffald i plastsække, heller ikke selv om de er komposterbare.

Hvad koster renovation i Svendborg?

Taksten fra 2019 er fastholdt i 2020 på 8 kr./kg. (ekskl. moms). Taksten for aflevering af dagrenovationslignende affald på genbrugspladsen for erhverv er den samme som for private.

Hvad koster det at komme af med skrald?

Hvad koster det at få hentet affald? Se takster og priseksempler her.

Boligtype Pris i 2020 inkl. moms Pris i 2021 inkl. moms
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv. 1.250,00 kr. 1.600,00 kr.
Lejlighed 1.250,00 kr. 1.120,00 kr.
Værelse 365,00 kr. 640,00 kr.
Sommerhus 575,00 kr. 640,00 kr.

Hvornår tømmes skraldespanden Svendborg?

Dine affaldsbeholdere er din energispand, hvor du afleverer madaffald og restaffald samt din ressourcespand, hvor du afleverer glas/metal og pap/papir. Beholderne tømmes henholdsvis hver 2. og hver 4. uge året rundt.

Hvad kan man sætte til storskrald?

Det må du stille til storskrald – hus

  • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
  • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
  • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i beholderne.

Hvad koster 1 m3 vand i Svendborg?

Det koster dit vand På din vandregning betaler du dels for det rene vand, som du får leveret i hanen – dels for det spildevand, du sender ud i afløbet. I 2021 er prisen for vand og afløb 53,90 kr./m3 inkl. moms og statsafgifter* (17,96 kr. for vand, 35,94 kr.

Hvad koster drikkevandet pr liter i Svendborg?

7,94 kr.

Hvordan kommer man af med affald?

Normalt må du ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladsen, men på enkelte genbrugspladser er der opstillet særlige containere, hvor du selv kan aflevere dagrenovation i en særlig ekstra sæk, du skal købe forinden. Tjek din kommunes hjemmeside for detaljer om ordningen, der hvor du bor.

Hvornår får jeg tømt min skraldespand?

Så får du en tømmekalender for hele året….Åbningstider.

Åbningstider telefon fremmøde
Mandag-onsdag: kl. 8-15 kl. 9-15
Torsdag: kl. 8-17 kl. 9-17
Fredag: kl. 8-14 kl. 9-14
Lukkedage

Hvornår får vi nye skraldespand?

Med den nye affaldsordning, bliver der i løbet af februar-april leveret nye affaldsbeholdere, så du har mulighed for at sortere mere derhjemme fra maj. De to nye beholdere er opdelt, så det er nemt at sortere: Mad- og restaffald i hvert sit rum. Papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner i hvert sit rum.

Back To Top