Kas ir darbinieka raksturojums?

Kas ir darbinieka raksturojums?

Man nepieciešams uzrakstīt darbinieka raksturojumu, bet nav neviena paraudziņa, ko varētu apaudzēt.. Jau iepriekš paldies, tam kurš izlīdzēs..:) Jānis Raksturojamais (p.k.111111-22222) strādāja SIA „Auzas“ par tirgoni no 2010.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.decembrim. Savus tiešos pienākumus veica apzinīgi un profesionāli.

Kas ir policijas darbinieks?

Policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt: autotransporta un elektrotransporta kontroles dienestiem – transporta lietošanas noteikumu pārkāpēju personības noskaidrošanā. “Rīgas satiksme” ir parasta kapitālsabiedrība ar saviem iekšējiem noteikumiem, un kontrole ir “Rīgas satiksmes” pilnvaroti darbinieki.

Kas ir policija?

1. pants. Policija Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. ( 08.06.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.07.1994.)

Kas ir apbruņota policija?

Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. ( 08.06.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.07.1994.)

Vai darbiniekam ir pienākums paskaidrojumus sniegt?

Kad un kā paskaidrojumi pieprasāmi? Vai darbiniekam ir pienākums paskaidrojumus sniegt? Darba likumā (DL) ir noteikti 2 gadījumi, kad darba devējam ir obligāti jāpieprasa no darbinieka paskaidrojums: darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību.

Vai darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus?

Darba likumā (DL) ir noteikti 2 gadījumi, kad darba devējam ir obligāti jāpieprasa no darbinieka paskaidrojums: darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību. Šo rakstu var lasīt abonenti! saņem 7 dienu bezmaksas abonementu!

Back To Top