Wat betekent primaire vraag?

Wat betekent primaire vraag?

De vraag van de consument naar een bepaalde productsoort, bijvoorbeeld de vraag naar koelkasten, wasmiddelen, of koffie.

Wat is een selectieve vraag?

De selectieve vraag geeft de verhouding weer tussen de primaire vraag en secundaire vraag. Bijvoorbeeld: als de primaire vraag door consumenten naar personenauto’s 20.000 in een bepaalde periode is, en de secundaire vraag naar stationwagons is 5.000 stuks dan is de selectieve vraag 25%.

Waaruit bestaat de actuele vraag?

Actuele vraag is een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip, waarmee de vraag in de markt wordt aangeduid met betrekking tot een bepaald product, zoals die voor dat moment verondersteld wordt aanwezig te zijn en vooral ten aanzien van de gewenste hoeveelheid daarvan, uitgedrukt in aantallen, dan wel in de …

Wat is de generieke naam van een geneesmiddel?

Een generiek medicijn is een soort ‘kopie’ van een merkmedicijn. De stof die ervoor zorgt dat een medicijn werkt, heet de werkzame stof. In het generieke medicijn zit dezelfde werkzame stof.

Wat zijn additionele vragen?

De extra vraag van afnemers die al in het bezit zijn van het product en daarnaast nog een (tweede enzovoort) exemplaar aanschaffen, zoals de koelkast die voor het vakantiehuisje wordt gekocht of het tv-toestel voor de slaapkamer.

Wat wordt bedoeld met de uitbreidingsvraag van een product?

Som van de initiële vraag en additionele vraag naar een bepaald duurzaam product of merk in de loop der tijd of in een bepaalde periode.

Wat is een additionele vraag?

Wat is uitbreidingsvraag?

De som van de initiële vraag en de additionele vraag naar een bepaald product of merk in een bepaalde periode.

Hoe bereken je de actuele vraag?

Je kunt het marktaandeel berekenen door de secundaire vraag te delen door de primaire vraag en de uitkomst met 100% te vermenigvuldigen. Als de vraag uitgedrukt wordt in aantallen, spreekt men van de selectieve vraag. De vraag uitgedrukt in geld is de finale vraag.

Wat voor vraag is er vanuit de markt?

De vraag is de mate van behoefte naar een product of dienst vanuit de markt. Hoe groter de vraag, hoe meer verkoop (afzet) er kan plaatsvinden. Vraag is in combinatie met het aanbod tevens één van de bepalende factoren voor de prijs van een dienst of product.

Back To Top