Wat is bipolar depressie?

Wat is bipolar depressie?

Bij een bipolaire stoornis heeft u manische en depressieve periodes. In een manische periode bent u veel opgewekter, actiever en zelfverzekerder dan u gewend bent. Of u voelt zich opgejaagd, doet dingen zonder er goed over na te denken en wordt sneller boos dan normaal.

Wat is er te doen aan een bipolaire stoornis?

Verschillende behandelingen bij bipolaire stoornis

 1. Psycho-educatie. Bij psycho-educatie krijg je meer kennis over de bipolaire stoornis en leer je de symptomen herkennen, wat voor meer inzicht in de ziekte zorgt.
 2. Cognitieve therapie (CGT)
 3. ACT.
 4. IPSRT.
 5. Psychomotore therapie (PMT)
 6. Opname.
 7. Medicatie bij een bipolaire stoornis.

Wat is de meest voorkomende behandelingsmogelijkheid voor mensen met een bipolaire stoornis?

Medicatie is doorgaans nodig om stabiliteit te bereiken en te behouden bij bipolaire stoornis. Bij de meeste mensen helpt lithium het best, maar er zijn ook andere middelen beschikbaar.

Kan een bipolaire stoornis verergeren?

Iemand met een bipolaire stoornis kan soms overmatig opgewekt en actief zijn en dan weer erg somber. De overmatige opgewektheid is een manie; de somberheid een depressie. Een bipolaire stoornis gaat helaas niet vanzelf over en kan zonder behandeling verergeren.

Hoe weet je of iemand manisch depressief is?

De symptomen die voorkomen bij een manisch depressief iemand zijn: extreem uitgelaten stemming, overdreven vrolijk zijn. snel boos zijn en ruzie maken. nauwelijks behoefte aan slaap hebben, vaak ‘s nachts klaarwakker zijn.

Wat is bipolar in het Nederlands?

Dit is een psychische aandoening met (hypo)manische en depressieve episodes, onderbroken door stabiele periodes. Het wordt daarom ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd. Bipolariteit is te herkennen aan uitersten in stemming en activiteit.

Wat te doen bij manische episode?

In het kort

 1. In een manische periode bent u veel actiever en opgewekter dan normaal.
 2. Ga naar uw psychiater of uw huisarts.
 3. U kunt door uw manische gedrag problemen krijgen.
 4. U krijgt (andere) medicijnen om de klachten te verminderen.
 5. Leef regelmatig: ga op een vaste tijd naar bed, sta op een normale tijd op.

Kan een stoornis genezen?

Sommige aspecten van iemands persoonlijkheid zitten in de genen. Ze zijn moeilijk veranderbaar. De gevolgen van stoornissen in de persoonlijkheid, zoals depressies, angsten, zelfbeschadiging of relatie- en werkproblemen, zijn vaak wel weer goed te verhelpen. Daar komt bij dat niet alles behandeld hoeft te worden.

Welke medicijnen tegen manische depressie?

Bij een ernstige manische episode zijn haloperidol, olanzapine, quetiapine of risperidon de middelen van eerste keus. Bij een ernstige depressieve episode zijn quetiapine óf de combinatie van olanzapine met fluoxetine (SSRI) de middelen van eerste keus.

Is bipolair een ziekte?

Een bipolaire stoornis wordt ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd. Het is een psychiatrische aandoening, waarbij de stemming wisselt tussen zware depressieve en (hypo)manische periodes.

Is een bipolaire stoornis een persoonlijkheidsstoornis?

De borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) en de bipolaire stoornis (BS) zijn beide ernstige en chronische psychische aandoeningen. Cliënten waarbij sprake is van een of beide stoornissen, geven vaak aan veel last van de symptomen te hebben.

Hoe om te gaan met iemand die manisch depressief is?

Stel je eigen persoonlijke grenzen en zorg goed voor jezelf. Zoek steun voor jezelf bij begrijpende vrienden, lotgenoten of je huisarts. Volg samen met je dierbare een psycho-educatiecursus (kijk op www.plusminus.nl of informeer bij de ggz instelling in je omgeving). Vraag de ander niet om de knop om te draaien.

Back To Top