Wat is een zelfstandige in hoofdberoep?

Wat is een zelfstandige in hoofdberoep?

Een zelfstandige oefent een winstgevende beroepsactiviteit uit zonder daarbij aan een werkgever te zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een zelfstandige in hoofdberoep en een zelfstandige in bijberoep?

In hoofdberoep betekent dat uw zelfstandige activiteit uw belangrijkste bezigheid is. U hebt geen arbeidsovereenkomst met een werkgever. In bijberoep betekent dat u boven op uw werk in loondienst ook een zelfstandige activiteit uitoefent.

Welke zijn de belangrijkste rechten van een zelfstandige?

De sociale rechten van zelfstandigen zijn:

  • Ziekteverzekering (inclusief arbeidsongeschiktheid).
  • Kinderbijslag, kraamgeld en moederschapsuitkering.
  • Pensioen.
  • Faillissementsverzekering.
  • Uitkering voor palliatief verlof voor zelfstandigen.
  • Zorgverlof voor zelfstandigen.

Wat mag een zelfstandige in bijberoep verdienen?

Er is geen limiet waar je je aan moet houden. Je kan zoveel verdienen als je wil met je zelfstandige activiteiten. Je sociale bijdragen zullen wel aangepast worden aan je inkomsten.

Kan ik als zelfstandige voor mijn werkgever werken?

Het is verboden om als zelfstandige te werken onder het gezag van een werkgever. Aan schijnzelfstandigheid hangen zware sancties vast. Neem geen risico. Vraag bij twijfel altijd het advies van een specialist.

Kan je van hoofdberoep naar bijberoep gaan?

Vanaf het moment dat je minstens halftijds of meer in vast dienstverband werkt, verandert je sociaal verzekeringsfonds jouw sociaal statuut als zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep. Je hoeft jouw zelfstandige activiteit dus niet stop te zetten wanneer je in loondienst begint te werken.

Kan je als zelfstandige in bijberoep Flexijob doen?

Helaas kan een zelfstandige in hoofdberoep niet bijverdienen onder het flexi-job statuut. Als zelfstandige in bijberoep kan je wel aan de slag als flexi als je drie kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt hebt.

Wat te doen als zelfstandige in bijberoep?

Bijberoep starten: de administratieve formaliteiten

  1. de inschrijving van je eenmanszaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De KBO kent jou dan een ondernemingsnummer toe.
  2. btw nummer aanvragen.
  3. je aansluiting als zelfstandige.
  4. de aanvraag van eventuele vergunningen.

Welke verplichtingen moet een Zelfstandigen naleven om in orde te zijn?

Als zelfstandige bent u onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. In die hoedanigheid moet u: zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen; elk kwartaal sociale bijdragen betalen.

Waar heeft een zelfstandige recht op?

Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Daar staan echter ook rechten tegenover als je ziek wordt, met pensioen gaat, mama of papa wordt of voor een ernstig ziek familielid wil zorgen.

Kan ik als zelfstandige interimwerk doen?

Ben je zelfstandige en betaal je je sociale bijdragen, dan verbiedt niets je daarnaast nog een bepaalde activiteit uit te oefenen om wat meer te verdienen. Zoals een loontrekkende zelfstandige mag zijn in bijberoep, zo mag ook een zelfstandige een nevenactiviteit uitoefenen.

Kan een zelfstandige Flexijob doen?

Flexijob. Je kan een flexijob uitoefenen in de horeca en detailhandel. Voorwaarde is dat je minstens 80% tewerkgesteld bent of gepensioneerd. Zelfstandigen komen niet in aanmerking.

Back To Top