Hoe werkt de milieustraat Tilburg?

Hoe werkt de milieustraat Tilburg?

Het brengen van afval is meestal gratis. Alleen voor ongesorteerd bouw- en sloopafval en restafval moet u betalen per kilo. U brengt dit naar milieustraat Albion, Caledoniastraat 13 Tilburg. Goed bruikbare spullen worden gratis ingenomen en komen zo niet bij het restafval terecht.

Wat is gratis bij milieustraat?

U kunt wit- en bruingoed gratis afgeven. Bedrijven mogen geen wit- en bruingoed naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Wat kan naar de milieustraat?

Met de volgende soorten afval kun je terecht bij een milieustraat: asbest (en asbestgelijkend materiaal, EPS (piepschuim-verpakkingen), bouw- en sloopafval, dakleer, gipsplaat/-blokken, glas, grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval, grond, hout, klein chemisch afval (KCA), AEEA (Afgedankte Elektrische en …

Welke container moet buiten Tilburg?

Containers die zwaarder zijn dan 60 kilo worden niet geleegd. Zorg ervoor dat uw afval niet te vast zit. Zijn er wegwerkzaamheden? Zet de container dan buiten de wegafzetting aan de openbare weg, waar de vuilniswagen kan komen.

Heb je een milieupas nodig?

Toegang milieuparken met milieupas Het is niet nodig om iemand hiervoor te machtigen. Op het milieupark kan dan gevraagd worden een formulier ‘Herkomst afvalstromen’ in te vullen. De digitale milieupas op uw Milieu App werkt ook als toegangspas bij de milieuparken.

Hoe vaak mag je gratis naar de stort?

U mag 4 keer per kalenderjaar gratis grofvuil brengen. Komt u vaker, dan moet u daarvoor betalen. Chemisch afval, ijzer, flessenglas, papier, elektrische apparaten en zonnepanelen kunt u altijd gratis brengen. Voor bouw- en sloopafval, auto- en tractorbanden moet u altijd betalen.

Hoeveel kilo gratis storten Assen?

Per jaar mag elk huishouden daar gratis 300 kilo grof huishoudelijk afval brengen.

Wat kan ik inleveren bij de milieustraat Utrecht?

Afval brengt u naar een afvalscheidingsstation (milieustraat). Utrecht heeft 3 afvalscheidingsstations. Bijna alle afvalproducten kunt u er gratis inleveren.

Wat kun je kwijt in containerpark?

papier & karton. harde plastic voorwerpen (beperkt tot: plastic tuinmeubelen, buitenspeelgoed en plastic bakken en kratten ) verpakkingsfolies (winkelzakjes, krimpfolies,…) plastic bloempotjes, plantentrays en plantenschalen.

Welke kliko buiten Eindhoven?

Zet groene en grijze bakken (kliko’s) op ophaaldagen niet voor 6.00 uur op straat en haal ze voor 23.00 uur weer binnen. Open/gesloten containers voor bijvoorbeeld bouwafval mogen maximaal 5 aaneengesloten dagen blijven staan.

Welke kliko buiten Valkenswaard?

De inzamelvoertuigen kunnen op een inhaaldag een ander tijdstip langskomen dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat uw afval op tijd buiten staat. De inzamelvoertuigen in Valkenswaard rijden om 06.30 uur uit….Inhaaldagen Valkenswaard 2021.

Feestdag Inhaaldag
Tweede Kerstdag (zondag 26 december) Geen inhaaldag
Back To Top