Hoeveel Nederlandse volwassenen?

Hoeveel Nederlandse volwassenen?

Aantal inwoners per jaar (groei van 13% naar 17.474.693 inwoners in 2021)

Inwoners Inwoners Nederland
2014 16,829,290
2015 16,900,726
2016 16,979,120
2017 17,081,507

Hoeveel Nederlanders zijn er van 18 jaar of ouder?

Hoeveel jongeren zijn er in Nederland?

Leeftijd Totaal Vrouwen
0 tot 4 jaar 681 662 332 375
4 tot 12 jaar 1 457 912 710 733
12 tot 18 jaar 1 171 648 571 487
18 tot 25 jaar 1 539 730 755 831

Hoeveel volwassen Belgen zijn er?

1.052 Vlamingen zijn ouder dan honderd. Er zijn 2.062.561 65-plussers, en 2.285.581 kinderen.

Hoeveel mensen zijn ouder dan ik?

Er zijn 2 570 467 mensen van 65 tot 80 jaar, en 822 088 80-plussers. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, in de hoogste leeftijdsgroepen zijn ze dan ook oververtegenwoordigd. Zo zijn er 93 020 vrouwen en 36 811 mannen van 90 jaar of ouder. Die verschillen zijn ook goed te zien in de bevolkingspiramide.

Hoeveel Nederlanders leeftijd?

Gemiddeld zijn inwoners van Nederland 42,2 jaar oud. In 1975 was dat nog 33,2 jaar en in 1950 30,8 jaar. Ten opzichte van toen zijn er vooral meer ouderen en minder jongeren onder de twintig. Een grote groep bestaat uit mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1970, de naoorlogse babyboom.

Hoeveel miljoen volwassenen in Nederland?

Het bevolkingsaantal van Nederland telde op 1 november 2019: 17.282.163 inwoners. Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toenemen, naar verwachting tot 18 miljoen in het jaar 2028.

Hoeveel 18 jarigen zijn er in Nederland?

Nederland telde begin 2019 bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Onder hen waren 3,4 miljoen minderjarigen (0 tot 18 jaar) en 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar).

Hoeveel mensen zijn 18 jaar en ouder in Nederland?

Volgens Statline, de databank van het CBS zijn er in 2011 ongeveer 13,15 miljoen mensen 18 jaar of ouder.

Hoeveel jarigen telt België?

100 jaar en meer
Mannen en vrouwen
België Vlaams Gewest 1.242
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 270
Waals Gewest 651

Hoeveel Vlamingen zijn er?

Vlamingen
De vlag van Vlaanderen
Verspreiding België: 6 230 000 (2006 ) in Vlaanderen en 500 000 in Wallonië Canada: 12 430 – 168 910 (2001) Verenigde Staten: 58 545 – 359 296 (2017) Frankrijk: 187 750 (2001) Zuid-Afrika: 55 200 (2001) Australië: 15 130 (2001) Brazilië: 6 000 (2001)

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is ouder dan 70 jaar?

Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 19,5%.

Hoeveel mensen zijn ouder dan 60?

Groei aantal 60-plussers: +378% Het aantal 60-plussers in Nederland steeg in een tijdspanne van 68 jaar met ruim 354%: van 1.144.118 60-plussers in 1950 naar 4.319.579 in 2018 (CBS).

Back To Top