Waar gebruik je een Waterpasinstrument voor?

Waar gebruik je een Waterpasinstrument voor?

Een waterpas, ook bekend als timmermanswaterpas, is een meetinstrument dat wordt gebruikt in de bouwkunde om te bepalen of een vlak of lijn zo precies mogelijk horizontaal ligt.

Wat is de Vizierlijn?

Definities die `vizierlijn` bevatten: Richtlijn = 1) Aanwijzing 2) Advies 3) Alignement 4) Bindend voorschrift 5) Criterium 6) Directief 7) Gereedschap 8) Gereedschap van een metselaar 9) Kompas 10) Norm 11) Regel 12) Richtsnoer 13) Rooi 14) Rooilijn 15) Schootlijn 16) Vizie…

Wat is een Waterpasbaak?

Een klapbaak is een verticale staande lat van ongeveer 8 cm breed en 3, 4 of 5 m lang. In het midden van de lengte zit een scharnier, waarmee hij dubbelgevouwen kan worden. Ook zitten er handgrepen aan, zodat hij eenvoudig is te verplaatsen. Op de baak is een centimeterverdeling aangebracht.

Wat is een doorgaande Waterpassing?

doorgaande waterpassing. Doorgaande waterpassing draaideur of aaneengeschakelde waterpassing; het door waterpassen* bepalen van het hoogteverschil tussen twee punten die zo ver van elkaar verwijderd zijn dat niet met één instrumentopstelling kan worden volstaan.

Hoe waterpassen?

De libellen waterpas horizontaal stellen Plaats de waterpas op het te meten object. Zorg ervoor dat er zich geen vuiligheid of oneffenheid tussen de waterpas en het object bevindt. Stel de waterpas nu op zo’n manier dat de luchtbel in de centrale ‘libel’ midden tussen de lijntjes staat.

Hoe werkt een Slangwaterpas?

De werking is gebaseerd op de wet van de communicerende vaten. De eenvoudigste slangwaterpas is een stuk doorzichtige slang, gedeeltelijk gevuld met water. Als het waterpeil vaak wordt gebruikt, kan er kleurstof aan het water worden toegevoegd om het gemakkelijker af te kunnen lezen.

Waar moet je op letten bij het opstellen van een automatisch Waterpasinstrument?

Het toestel wordt opgesteld op een statief (een driepoot met een bevestigingsconstructie voor het apparaat) en eerst horizontaal gesteld met een doosniveau op het apparaat. Modernere waterpasinstrumenten, zgn automatische waterpassen, kunnen een kleine afwijking van de vizierlijn corrigeren.

Hoe werkt een digitale waterpas?

Het aflezen van de meting gebeurt via de ingebouwde libellen of via de digitale weergave op de elektronische module. Als er bijvoorbeeld hellingen en schuinten worden gemeten, hoeken worden bepaald of objecten worden genivelleerd, wordt de meetwaarde direct op het display van de digitale waterpas weergegeven.

Hoe werkt een Waterpastoestel?

Op het toestel zit een doosniveau waarmee de horizontaliteit kan worden gecontroleerd. Het toestel heeft drie verticale stelschroeven waarmee het toestel horizontaal wordt gezet. Een waterpasinstrument kan horizontaal 360° gedraaid worden. Oudere toestellen moesten wel perfect horizontaal gesteld worden.

Wat is een Sluitfout?

Een eventueel hoogteverschil (“sluitfout”) wordt evenredig over de tussenliggende punten verdeeld, het zogenaamde “vereffenen”. Vanuit iedere opstelling kunnen andere punten worden opgemeten door de baak daar te plaatsen en af te lezen, deze aflezingen worden genoteerd als “zijslagen”.

Hoe controleer je een Stelwaterpas?

De correcte werking van een waterpas wordt gecontroleerd door het waterpas op te stellen, af te lezen, een halve slag (180°) te draaien en opnieuw af te lezen. Geeft het waterpas in beide posities een gelijke stand (dat wil zeggen afwijking van de horizontaal) dan is het waterpas goed.

Hoe gebruik je een Slangwaterpas?

Een slangwaterpas gebruiken Met een slangwaterpas kun je een horizontale lijn op exact dezelfde hoogte naar een afgelegen plek overbrengen. Let op: je gebruikt een slangwaterpas met z’n tweeën! Sluit aan beide uiteinden van de slang een peilbuis aan. Vul het geheel met water en houd de peilbuizen dicht met je duimen.

Back To Top