Wat is de maximale aanvullende beurs?

Wat is de maximale aanvullende beurs?

Maximale bedragen

Maximale aanvullende beurs
Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs € 101,33 per maand lager.
Thuiswonend € 359,23
Uitwonend € 382,29

Hoe wordt aanvullende beurs berekend?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent jouw aanvullende beurs over het inkomen van je ouders van twee jaar geleden. Is het inkomen boven een bepaalde grens, dan gaat DUO er van uit dat je ouders je financieel ondersteunen tijdens je studiejaren. De hoogte van jouw aanvullende beurs is dus inkomensafhankelijk.

Is een aanvullende beurs een gift?

Uw reisproduct en aanvullende beurs zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als u: een diploma haalt voor hbo of universiteit. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor hbo of universiteit.

Wat is de aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering. De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren.

Hoe lang duurt het voordat de aanvullende beurs is berekend?

U moet de aanvullende beurs of toelage zelf aanvragen. U regelt dit direct met uw aanvraag voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. Vaak weet u binnen 1 week hoeveel u krijgt. Als we niet alle gegevens hebben, kan het iets langer duren.

Waarom is mijn aanvullende beurs nog niet berekend?

Is je aanvullende beurs nog niet berekend en heb je het geld direct nodig? Dan kun je in Mijn DUO een tijdelijke lening aanvragen. Je leent dan het bedrag aan aanvullende beurs dat je nog niet ontvangt. Over het gedeelte dat uiteindelijk als aanvullende beurs wordt toegekend hoef je geen rente te betalen.

Kun je alleen een aanvullende beurs aanvragen?

Antwoord Nee, lenen is nooit verplicht. Tijdens je studie kun je alsnog een lening aanvragen of deze wijzigen. Ook als je geen lening neemt, kun je een studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs krijgen.

Hoeveel mogen je ouders verdienen om een aanvullende beurs te krijgen?

Zowel thuis- als uitwonende studenten kunnen nu maximaal €383,77 per maand krijgen. De nieuwe inkomensgrens ligt rond de €46.000. Dit wil zeggen dat wanneer je ouders minder verdienen dan €46.000 je een aanvullende beurs krijgt. Als je ouders minder verdienen dan €30.000 krijg je zelfs de volledige aanvullende beurs.

Wat valt onder de prestatiebeurs?

De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Het studentenreisproduct valt ook onder de prestatiebeurs.

Wat valt onder de studiefinanciering?

Studiefinanciering is een toelage van de overheid die u krijgt om tijdens uw studie in uw levensonderhoud en studiekosten te kunnen voorzien. De toelage heeft soms de vorm van een gift, soms een rentedragende lening en soms een combinatie van beide.

Back To Top