Welke functie heeft een centraal archief?

Welke functie heeft een centraal archief?

Eén centraal digitaal archiefsysteem voor alle documenten Volledige controle over de documenten binnen jouw organisatie, waar je je ook bevindt. Met één druk op de knop de beschikking over de juiste informatie. Dit is mogelijk vanaf elk willekeurig device.

Wat is het verschil tussen een archief en een dossier?

Wat is documentatie? Archief wordt vaak verward met documentatie. Documentatie is een verzameling documenten die doelbewust werd bijeengebracht, terwijl archiefstukken documenten zijn die voortkomen uit de werking van een persoon of organisatie.

Waarom een archief?

Cultureel erfgoed behouden Overheidsinformatie kan voor sommige mensen een waardevolle getuigenis zijn van hun geschiedenis en identiteit. Zij maken daar gebruik van om hun verleden te (leren) kennen en het heden te begrijpen. En het kan recht doen aan wat mensen en/of hun familie is aangedaan.

Wat is een persoonlijk archief?

Particulier archief is archief dat is gevormd door privépersonen of niet-overheidsorganisaties. Voorbeelden zijn het persoonlijk archief van een oud-minister, het werkarchief van een fotograaf, het bestuurlijk archief van politieke partijen of het archief met uitvoeringsdossiers van landelijk opererende stichtingen.

Wat verstaan we onder archiveren?

Archiveren is het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie. Zodat deze nu en in de toekomst bruikbaar is. Niet alle informatie wordt blijvend bewaard.

Welke drie soorten archieven zijn er?

Welke soorten archieven zijn er allemaal?

  • Personeelsarchief.
  • Projectarchief.
  • Dynamisch archief (voor de dagelijkse gang van zaken.
  • Schaduwarchief.
  • Statisch archief (documenten worden niet meer voor de dagelijkse bedrijfsvoering gebruikt, maar moeten wel bewaard worden)

Wat is een archiefbeeld?

Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie doordat zij zijn ontstaan als direct gevolg van het taakgericht functioneren van een instelling, persoon of groep personen. Dit in tegenstelling tot een bibliotheek.

Wat zijn kenmerken van een dossier?

een aantal documenten, nota`s en eventuele andere objecten die samen een geheel vormen.

Waarom archief bewaren?

Waarom bewaren we archief? Om wettelijke redenen (cf. de archiefwet en hoofdstuk ‘Wettelijk kader’), maar ook om administratieve redenen en in het kader van goed bestuur. Archief biedt een organisatie immers de mogelijkheid haar beslissingen en activiteiten te rechtvaardigen bij beleidsmakers en burgers/klanten.

Hoe werkt een archief?

Met toegang op het archief bedoelt men de ontsluiting van de archiefstukken door beschrijvingen. Een archief in de betekenis van een verzameling documenten wordt vaak ontsloten door middel van een inventaris waarin de archiefstukken systematisch worden beschreven op grond van hun functie voor de vormende organisatie.

Back To Top