Wat is de betekenis van welvarend?

Wat is de betekenis van welvarend?

WELVAREND, bn. (-er, -st), gezond: er welvarend uitzien; voorspoedig, bloeiende : de koloniën zijn welvarend. WELVARENDHEID, v. goede gezondheid ; voorspoed.

Wat is een andere naam voor een rijk land?

staat (zn) : gebied, land, natie, rijk.

Wat is het tegenovergestelde van welgesteld?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): welgesteld ≠ arm, berooid.

Welk land is het meest welvarend?

Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten. Zwitserland is de runner-up en Japan staat op een derde plek.

Wat is onrustig?

onrustig – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-rus-tig 1. met veel beelden, geluiden, bewegingen ♢ het was erg onrustig in de klas 2. zó gespannen dat je niet rustig kunt zijn ♢ de baby is weer…

Wat betekent rijke?

rijk = met veel geld en bezit vb: mijn broer Jan is een rijk manslapend rijk worden [geld ontvangen zonder er veel voor te hoeven doen]de rijke landen [de westerse landen]arm en rijk [iedereen]als ik in mijn rijke jaren kom [nooit]s…

Hoe noem je een groot stuk land?

gebied (zn) : areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone.

Wat betekent welgesteld zijn?

welgesteld – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: wel-ge-steld 1. met veel geld en bezit ♢ zijn familie is welgesteld Bijvoeglijk naamwoord: wel-ge-steld de/het welgestelde Synoniemen bemiddeld, rijk…

Wat is het tegenovergestelde van Heiden?

Wat is het tegenovergestelde van heiden? Het juiste antwoord is gelovige.

Welke landen zijn welvarend?

Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten. Zwitserland is de runner-up en Japan staat op een derde plek. Dat blijkt uit het achtste Global Wealth Report van verzekeraar Allianz, waarin het vermogen en de schulden van huishoudens in meer dan 50 landen zijn geanalyseerd.

Welk land is rijker Nederland of Belgie?

Sindsdien is Nederland rijker dan België. In 2014 was het binnenlands product per hoofd van de bevolking van Nederland 10 procent hoger dan dat van de zuiderburen.

Waarom voel ik mij onrustig?

Als u zich onrustig voelt of gespannen bent kan dat komen door onzekerheid over bijvoorbeeld uw situatie, woonplek of uw toekomstperspectief. Het kan ook komen door stemmingsproblemen als gevolg van een depressie of doordat u zich somber voelt. Maar ook door te weinig interactie met medebewoners.

Back To Top