ATO yetki belgesi nedir?

ATO yetki belgesi nedir?

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil şeklini gösterir belgedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi; Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir. Dilekçe ile talep edilir.

ATO Yetki Belgesi nasıl alınır?

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destekleriyle hayata geçirilen uygulamada, Ticaret Sicili belgelerini elektronik ortamda almak isteyen ATO üyeleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) https://mersis.gtb.gov.tr/ web adresi üzerinden giriş yaparak “Belge Başvuruları” …

Şirket yetki belgesi nasıl alınır?

Yetki belgesi bulunan ilin ticaret odalarından alınır. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden tüzel kişiliği gösterir yetki belgesi dilekçe ile istenir. Ücrete tabidir ve şirketin türüne göre değişiklik gösterir.

Atoya nasıl kayıt olunur?

Yeni Oda Kaydı İçin Gerekli Evraklar.

  1. Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı),
  2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Fotokopisi (Aslı görülmek üzere),
  3. Yetkililerin yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafı teyit için kimlik fotokopisi),

Şirket yetki belgesi ne demek?

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir. ŞİRKETLERDE: Ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinde; Marmaris Ticaret Sicili Memurluğu’na hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir. …

Konkordato ilan edilmediğine dair belge nereden alınır?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden e-imzalı belge talep edilir. Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yetki belgesi nereden alınır?

Bu belge Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilir. 05 Eylül 2018 tarihi itibarı ile Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (https://ttbs.gtb.gov.tr)üzerinden alınan başvurular sonrasında, emlak işletmelerine yetki belgeleri Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilemeye başlanmıştır.

Tapu için yetki belgesi nereden alınır?

Artık tapu işlemlerinde ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerden, yetki belgesi ve imza sirküsü talep edilmeyecek, yetgi belgesi elektronik olarak alınacak. Ticaret sicil müdürlükleri tarafından üretilen ve tapu işlemlerinde kullanılan yetki belgeleri artık merkezi kayıt sisteminden (MERSİS) elektronik ortamda alınacak.

Ticaret odasına kayıt olmak ne kadar?

Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir. Odamıza yatırılacak kayıt masrafı 528,50.-TL ile 598,50.-TL arasıdır. 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

Ticaret odasina nasil kayıt yapilir?

Ticaret odası kaydı işletme sahipleri tarafından notere tasdik ettirilerek yapılır. Öncelikle tacir ticaret unvanını ve imzasını notere tasdik ettirir. Sonrasında sicil memuruna tevdi eder. İşletmenin şubeleri de varsa ticaret siciline ilan ve tescil verilmesi gerekir.

Yetki belgesi ne oluyor?

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmek için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgeye yetki belgesi denir. Bu belge Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Yetki belgesi ne işe yarıyor?

Yetki Belgesi Nedir? Ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yolcu ve yük taşıması için çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği belgenin adıdır.

Back To Top