Hoe analyseer je concurrenten?

Hoe analyseer je concurrenten?

Zo analyseer je iedere concurrent op hetzelfde punt.

 • Bepaal de concurrenten.
 • Noteer de producten of diensten.
 • Breng de afnemers in kaart.
 • Schrijf de prijzen op.
 • Bekijk de service.
 • Noteer het onderscheidend vermogen.
 • Onderzoek de marketingactiviteiten.
 • Schrijf een conclusie en reflecteer.

Hoeveel concurrenten analyseren?

Als je weet wie je directe concurrenten zijn, beantwoord dan de volgende vragen:

 • Welke concurrenten zitten waar?
 • Hoeveel andere ondernemers zijn er in de buurt gevestigd?
 • Welke producten of diensten verkopen mijn concurrenten?
 • Op welke doelgroep richten mijn concurrenten zich?
 • Welke prijzen of uurtarieven berekenen ze?

Waarom een concurrentieanalyse?

Door een concurrentieanalyse uit te voeren leert u de markt en uw concurrenten beter kennen. U blijft zo goed geïnformeerd en het helpt u om snel in te spelen op marktontwikkelingen. En met een snel veranderende toekomst in vele branches is regulier een marktanalyse uitvoeren erg belangrijk.

Wie zijn de concurrenten?

Afhankelijk van je dienst of product en de regio waarin je actief bent kunnen dit specifieke bedrijven of andere ZZP’ers zijn. Je kunt nu in een schema een vergelijking maken tussen jouw dienst/ product en die van je concurrenten. Kijk hoe je scoort ten aanzien van prijs/ tarief, kwaliteit, service, inhoud etcetera.

Wat is een concurrentie onderzoek?

Bij een concurrentieanalyse wordt een analyse gemaakt van de voornaamste concurrenten van een onderneming. Op basis van deze informatie kun je de kwaliteit van je eigen onderneming verbeteren.

Wat is een Concurrentievergelijking?

Een concurrentieanalyse is een vorm van marktverkenning waarbij wordt gekeken naar de omgeving waarin een organisatie opereert en specifiek naar de concurrenten die in dezelfde markt actief zijn. De concurrentenanalyse begint met het beschrijven van de eigen dienstverlening.

Wat is intensiteit van de concurrentie?

Intensiteit = hoe erg het is, hoeveel het er zijn Concurrentie = mensen/bedrijven die hetzelfde verkopen als jij In deze context (zin) betekent het: is er veel concurrentie of valt dat mee?

Wat is generieke concurrentie?

Concurrentie tussen (aanbieders van) verschillende soorten producten die in eenzelfde behoefte kunnen voorzien.

Wat is het belang van concurrenten?

Binnen het bestuursrecht kan een concurrent namelijk – wanneer hij als belanghebbende wordt aangemerkt – bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente en eventueel daartegen beroep aantekenen. Dit eigen belang is bij een concurrent aanwezig indien hij als bedrijf rechtstreeks geraakt wordt door een besluit.

Wat houdt concurrentieanalyse in?

Wat doet concurrentie?

Concurrentie is de motor achter innovatie en economische groei. Innovatie leidt tot nieuwe producten, diensten en bedrijven. Bedrijven dingen om de gunst van de consument door goedkoper, beter of vernieuwender te zijn dan hun concurrent. Zo doet de markt zijn werk en hebben consumenten meer te kiezen.

Wat doet de concurrentie?

De onderlinge wedijver tussen ondernemingen om een sterke positie op de markt te veroveren. Concurrentie komt op allerlei markten voor.

Back To Top