Hoe teken je schematisch?

Hoe teken je schematisch?

Het verschil tussen een natuurgetrouwe tekening en een schematische tekening zit in de hoeveelheid details van de tekening. Bij een schematische tekening laat je de meeste details weg. Hierdoor kost het maken van een schematische tekening veel minder tijd dan het maken van een natuurgetrouwe tekening.

Wat mag je tekenen in een schematische doorsnede?

De schematische tekening heeft de volgende kenmerken:

 • Teken wat je ziet.
 • Alleen de hoofdlijnen zijn aangegeven met doorgetrokken lijnen.
 • De tekening heeft geen kleurtjes, geen arceringen, en geen schetslijnen.
 • Rechts van de tekening is ruimte open gelaten voor het benoemen van de onderdelen.

Wat zijn de Tekenregels?

Tekenregels biologie

1 Maak grote tekeningen op wit A4 papier. Twee tekeningen op een zijde.
2 Gebruik een scherp HB-potlood
3 Niet tekenen met stift of pen
4 Teken eerst met dunne lijnen de omtrek, dan de andere delen. Daarna kun je ze duidelijker maken. Let op: Niet schetsen!

Welke soorten biologische tekeningen zijn er?

Er zijn twee soorten tekeningen:

 • Natuurgetrouwe tekening. In een natuurgetrouwe tekening geef je zo precies mogelijk weer wat je ziet. Je mag alle kleuren en details tekenen.
 • Schematische tekeningen. In een schematische tekening laat je alleen de belangrijkste kenmerken en onderdelen zien.

Hoe teken je een cel?

Tekenregels

 1. Teken altijd met een HB potlood.
 2. Teken groot met strakke lijnen.
 3. Teken wat je ziet en trek niet over.
 4. Geen kleuren en arceringen.
 5. Geen tekening van een tekening.
 6. Rechtsboven, Linksboven, Onderaan en Rechts plek. vrijhouden voor tekst.

Welke 7 soorten technische tekeningen zijn er?

Civieltechnisch / Bouwkundig tekenen

 • ontwerptekeningen;
 • bestektekeningen;
 • werktekeningen;
 • detailtekeningen;
 • constructietekeningen;
 • installatietekeningen.

Wat is een schematische tekening?

Met een schematische tekening kun je iets duidelijk weergeven. In tegenstelling tot natuurgetrouwe tekeningen bevat een schematische tekening weinig details; het gaat alleen om de hoofdlijnen en het benoemen van de belangrijkste onderdelen van het voorwerp dat je bekijkt.

Wat is een dwarsdoorsnede tekening?

De doorsnede tekening is een tekening van een object alsof, je raadt het al, je het doormidden gesneden hebt. In de bouw wordt de doorsnede gezien als een profieltekening van een gebouw. Er wordt bij doorsneden onderscheid gemaakt tussen een doorsnede in de lengte en over de breedte.

Hoe kan ik een boom tekenen?

Stappen

 1. Teken de stam van de boom en werk omhoog. Details zijn nu nog niet belangrijk, teken gewoon de ruwe vorm van de boom.
 2. Kijk goed en probeer het op papier te krijgen.
 3. Teken zoveel mogelijk details op de bast.
 4. Teken de kleinere twijgjes.
 5. Maak de blaadjes of bloemen.
 6. Onderteken je werk.
 7. Klaar.

Wat is een natuurgetrouwe tekening?

(het accent wisselt), bn. en bw., overeenkomend met, juist lijkend op de werkelijkheid.

Heeft een ui bladgroenkorrels?

Een ui bestaat uit rokken. Dit zijn sterk verkorte en verdikte bladeren. Er zitten geen bladgroenkorrels in. De cellen van de opperhuid hebben tot taak de bescherming van de andere cellen van de rok.

Wat zijn de celorganellen?

Een organel is een gespecialiseerd onderdeel van een eukaryotische cel met een bepaalde functie. Organellen zijn essentieel voor het laten verlopen van stofwisseling, het genereren van energie, het handhaven van structuur en instandhouding van het genetisch materiaal.

Back To Top