Wat schrijf je in een schriftelijke rapportage?

Wat schrijf je in een schriftelijke rapportage?

Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt fouten.

Hoe begin je een rapportage?

Hoe schrijf je een rapport?

 1. Schrijf in de neutrale derde persoon.
 2. Wees spaarzaam met lange zinnen.
 3. Denk goed na over het gebruik van vakjargon.
 4. Gebruik voorbeelden.
 5. Citeer bronnen als je een stelling zelf niet beter kunt verwoorden dan de betreffende bron, of wanneer je bijvoorbeeld gebruikmaakt van statistieken.

Wat is het voordeel van schriftelijk rapporteren?

je kunt informatie in een gesprek rechtstreeks geven; je hebt de mogelijkheid om je informatie toe te lichten; spreken is vaak overtuigender; de effecten van je informatie op anderen zijn waarneembaar en direct bespreekbaar.

Waarom schrijf je een rapport?

Het moet voor de lezer duidelijk zijn wat de conclusies en de resultaten zijn. Eenduidig formuleren is key: zonder eenduidige formuleringen kunnen conclusies vraagtekens oproepen bij de lezer. Een rapport moet op een dergelijke manier worden geschreven dat het meteen duidelijk is voor de lezer.

Wat is een goede rapportage?

Eisen aan de rapportage Omdat rapportage niet alleen voor jezelf bedoeld is, moet een ander het ook goed kunnen lezen. Het is een ‘visitekaartje’. Een rapport zegt iets over de persoon die het schrijft, over jou en over jouw respect voor de ander.

Wat betekent een rapportage?

rapportage – zelfstandig naamwoord uitspraak: rap-por-taaz-je 1. verslag van iets wat is onderzocht of beoordeeld ♢ de minister wacht de rapportage van het incident af 2.

Hoe schrijf je rapport?

Het rapport moet bestaan uit drie kernelementen, die elke degelijke tekst moet bezitten: Een inleiding waarin de centrale vraag is opgenomen. Een toelichting of uitleg, die in feite een rechtvaardiging is voor het antwoord. Een slot, waarin een nauwkeurig antwoord wordt gegeven op de centrale vraag uit de inleiding.

Wat schrijf je in een voorwoord verslag?

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen. Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is.

Kan je mondeling en schriftelijk rapporteren?

Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren. – Mondelinge rapportage werkt snel en je kunt meteen op vragen en onduidelijkheden inspelen. Nadeel is dat je niet kunt controleren of de ander het goed gehoord of begrepen heeft. Je kunt de schriftelijke rapportage op verschillende manieren doen.

Wat zijn de voordelen van een mondelinge rapportage ten opzichte van een schriftelijke rapportage?

Rapporteren

 • Mondeling rapporteren. Voordeel: Snel inlichten, snel reactie. Nadeel: Geen bewijs van wat is gecommuniceerd.
 • Schriftelijk rapporteren. Zorg dat je altijd schrijfgerei bij de hand hebt (pen + notitieblokje).

Wat is het doel van een rapport?

Een rapport is een verslaglegging van een activiteit, gebeurtenis of toestand. Dit verslag wordt, al dan niet na voorafgaand onderzoek, door één of meer rapporteur(s) gedaan aan een doelgroep, die daartoe doorgaans, maar niet noodzakelijkerwijs, de opdracht heeft gegeven of de wens uitgesproken.

Hoe is een rapport opgebouwd?

De standaard opbouw voor een rapport of verslag ziet er als volgt uit:

 • Omslag.
 • Titelpagina.
 • Voorwoord.
 • Inhoudsopgave.
 • Samenvatting.
 • Inleiding.
 • Inhoudelijke hoofdstukken.
 • Conclusies en aanbevelingen.
Back To Top