Heeft u nog vragen dan?

Heeft u nog vragen dan?

Cliché slotzinnen – Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Het kan anders! Voorbeelden: – Wij horen graag wat u van ons voorstel vindt. – Wellicht dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft.

Heb je nog vragen mail?

Goede alternatieven voor een slotzin Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met … Hebt u nog vragen, dan kunt u mij altijd bellen. Graag ontvang ik vóór 1 september uw inschrijvingsformulier. We horen graag snel van u, fijne dag nog!

Hoe een email eindigen?

In de meeste gevallen kunt u voor zakelijke brieven en e-mails de volgende formules gebruiken.

  1. Met vriendelijke groeten.
  2. Met vriendelijke groet.
  3. Vriendelijke groeten.
  4. Vriendelijke groet.

Heb je nog vragen bel of mail me gerust?

Als jij een e-mail naar een klant verstuurt met een oplossing voor een probleem of als je een offerte verstrekt hebt, dan kan het beëindigen van de correspondentie met ‘neem gerust contact op als u vragen heeft’ bijzonder veel nut hebben, en zijn het tevens woorden die je absoluut meent.

Kan ik u als volgt berichten?

Terugkomend op ons gesprek van [datum], kan ik u als volgt meedelen. Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief van [datum]. In vervolg op uw brief van [datum], hecht ik eraan u als volgt te informeren.

Heb je vragen mail me gerust?

Heb je zelf nog vragen?

Voorbeelden van vragen die je zelf kunt stellen tijdens je sollicitatiegesprek

  • Hoe zien mijn werkzaamheden er straks uit?
  • Kun je een beeld schetsen van een typische werkdag?
  • Als ik aangenomen word, wat zou dan mijn allereerste opdracht zijn?
  • Wat wordt er van mij verwacht tijdens de eerste maanden?

Hoe sluit je een mail af in afwachting?

Een formele brief of email is op verschillende manieren af te sluiten. Je zou een afsluiting zoals “In afwachting van uw reactie verblijf ik” of “Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd” kunnen gebruiken.

Hoe moet je een email beginnen?

De aanhef van een formele e-mail begint in principe altijd met ‘Geachte…’, gevolgd door de aanspreektitel (heer/mevrouw), de achternaam van de persoon en een komma. Als je de persoon aan wie de e-mail gericht is al kent kun je de aanhef eventueel beginnen met ‘Beste…’ gevolgd door de voornaam.

Back To Top