Hoe schrijf je een eindevaluatie?

Hoe schrijf je een eindevaluatie?

Instructie

 1. Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk.
 2. Bepaal de aandachtsgebieden waarop je wilt evalueren.
 3. De teamleider start.
 4. Voer het inhoudelijke evaluatiegesprek.
 5. Bepaal verbeteracties en leg ze vast.
 6. Evalueer de evaluatie!

Wat zijn goede evaluatievragen?

Met deze 5 evaluatievragen krijg je een goed beeld van wat goed gaat én wat beter kan:

 • Wat gaat er goed in onze samenwerking en wat kan er de volgende keer beter?
 • Is de briefing goed opgevolgd?
 • Zijn er belangrijke zaken over het hoofd gezien?
 • Zijn alle deadlines gehaald?
 • Ben je tevreden met het resultaat?

Wat is een Evaluatievraag?

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen.

Waar moeten evaluatievragen aan voldoen?

Op welke hoofdvragen moet de evaluatie antwoord geven? Welke informatie is nodig om de hoofdvragen te beantwoorden? Op welke manier gaat u gegevens verzamelen? Welk type evaluatie zet u in?

Wat zeg je in een evaluatie?

Evaluatie- en reflectieverslag

ONDERDELEN KERN
HOOFDSTUKKEN EN PARAGRAFEN UIT DE KERN
3 Informatie over de beoordeling van de uitvoering van je plannen. 3.6 Medewerkers
3.7 Communicatie
3.8 Contact opdrachtgevers

Hoe begin je een evaluatiegesprek?

Je evaluatiegesprek voorbereiden? Pas deze 3 tips toe!

 1. Start met een denkoefening. Wanneer je het moeilijk vindt om te starten aan de voorbereiding van je evaluatiegesprek, is een denkoefening de ideale oplossing.
 2. Evalueer naast jezelf, ook de werksfeer.
 3. Neem de juiste houding aan tijdens het evaluatiegesprek.

Hoe kun je het beste evalueren?

Een evaluatie is bedoeld om te leren van je ervaringen. Richt je daar dus ook op. Kijk naar wat er goed ging (mensen leren meer van successen dan van fouten) en bedenk bij dingen die niet goed gingen vooral hoe het de volgende keer beter kan. Blijf niet hangen in foutanalyses en beschuldigingen.

Wat zijn procesgerichte vragen?

Bij procesgerichte vragen is het de bedoeling om weg te komen van allerlei inhoudelijke bespiegelingen en vooral na te gaan welke handelingen en (re)acties van mensen hebben geleid tot wat er nu is.

Wat betekent een evaluatiegesprek?

In het evaluatie- of beoordelingsgesprek worden de prestaties van de medewerker besproken door de leidinggevende met de medewerker in kwestie. De balans wordt opgemaakt, met de bedoeling de medewerker heldere feedback te geven met eventuele aanpassingen die moeten gedaan worden.

Wat is het doel van de evaluatie?

Een evaluatie kan je goede handvatten geven om lopende of toekomstige projecten te verbeteren. Evalueren geeft namelijk informatie over jezelf, je organisatie én je project. De evaluatie brengt helder in kaart wat de resultaten van je project zijn.

Wat moet er in een procesevaluatie?

Met een procesevaluatie gaat u na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. U onderzoekt wat goed ging bij de uitvoering van de interventie, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is.

Wat zijn evaluatie criteria?

De evaluatiecriteria duiden op onderscheiden resultaatniveaus die zijn ontleend aan het “logical framework” of daarop gebaseerde resultaatketens. Bij elkaar bieden deze evaluatiecriteria het kader waarmee de onderzoeker zijn bevindingen op een geordende en onderling samen hangende wijze kan presenteren.

Back To Top