Sentezlemek ne demek edebiyat?

Sentezlemek ne demek edebiyat?

Sentezlemek ne demek edebiyat? Analiz sonucu ortaya çıkarılan düşüncelerin değerlendirilmesi ile oluşan kanaatler bütününe ise sentez denir. O halde analiz, sentezleri ortaya çıkaran, sentezi oluşturan işlemlerin başında gelmektedir.

Sentezleme ne demek biyoloji?

Sentezlemek monomerlerin, elementlerin veya moleküllerin birleşerek yeni madde, bileşik, molekül oluşturmasına denir. Örneğin biyolojide; Karbonhidrat Sentezi demek Karbonhidrat üretimi demektir, glikozların birleşerek karbonhidrat oluşturmasıdır.

Sentez durumuna getirmek ne demek?

Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.

Felsefede sentez ne demek?

Felsefede kullanılan sentez terimi, daha yalın olan bir biçimden daha karmaşık bir biçime geçmek olarak ifade edilebilir. Nedenden etkiye giden düşünme biçimi ve genel yasadan bireysel duruma geçiş olarak da kullanılmaktadır.

Sentezlemek ne anlama gelir?

Sentez kelimesi kimya biliminde maddeleri veya elementleri bir araya getirerek farklı bileşikler oluşturma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin felsefedeki kullanımı ise yalından karmaşık olana, zorunludan olası ya, genelden özele düşünme biçimi ve bireşim şeklinde olmaktadır.

Sentez nedir psikoloji?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sentez: Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme. Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme.

Eğitimde sentez ne demek?

Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

Sentez düşünce ne demek?

1- Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi. 2- Söz konusu birleştirme faaliyetinin ürünü olan şey.

Kültür sentezi ne demek?

Kültürel sentez veya kültür sentezi farklı iki veya ikiden fazla kültürün bir araya gelerek birbirlerinden etkilenmesi ve bir kültürün kimi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin, alışkanlıklarının, veya sadece temel özelliklerinin bir diğer kültüre göre belirlenmesi, diğer kültürlerden izler taşıması; veya başka …

Sentezlemek ne demektir vikipedi?

Kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı. Kimyasal sentez kimyasal ayrışmanın karşıtı bir olaydır. Kimyasal sentez olayına giren maddeler element veya bileşik halinde bulunabilirler.

Sentez çalışması nedir?

İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmesi olayına sentez denir. Sentez olaylarında yeni özellikte bileşik çeşitleri elde edilir. Sentez ayrışmanın karşıtı bir olaydır.

Sentez kelimesinin kökü nedir?

Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnthesis σύνθεσις “birleştirme, bir araya koyma” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- “koymak” fiilinden +sis sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir.

Back To Top