Wat leren de kinderen in groep 5?

Wat leren de kinderen in groep 5?

In groep 5 krijgt een kind Nederlands en rekenen/wiskunde. Nederlands bestaat uit lezen, schrijven, (werkwoord)spelling, taal- en redekundig ontleden, woordenschat en mondeling onderwijs….Tafels oefenen:

 • Tafelsoefenen.nl;
 • Tafeldiploma.nl;
 • Squla.nl .

Wat nodig in groep 5?

Benodigdheden in groep 5

 • Gum.
 • Schaar.
 • Lijm (Pritstift)
 • Blauwe pen (Het belangrijkst is dat kinderen de pen prettig in de hand vinden liggen)
 • Groene pen (om zelf werkjes na te kijken)
 • Voldoende vullingen voor de pennen.
 • Etui.
 • Puntenslijper.

Wat zijn kernwoorden groep 5?

De groep kernwoorden bestaat voornamelijk uit werkwoorden (gaan, komen), bijvoeglijk naamwoorden (goed, klein), voorzetsels (op, naar), voornaamwoorden (jij, dat), lidwoorden (de, een) en voegwoorden (en, maar). Zo’n 10% van de kernwoorden zijn zelfstandig naamwoorden.

Wat is groep 5?

Groep 5 is het vijfde leerjaar van de basisschool. Dit zijn over het algemeen kinderen van 7, 8, 9 en 10 jaar.

Wat moet een kind in groep 4 kunnen?

In groep 4 krijgt een kind vier kernvakken: lezen, schrijven, spellen en rekenen. Daarnaast krijgt het vakken gericht op de brede ontwikkeling: oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Welke vakken krijgen kinderen in groep 3?

Naast de hoofdvakken lezen, schrijven en rekenen, krijgen kinderen in groep 3 ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Dit is een verzamelnaam voor de volgende vakken: aardrijkskunde (ruimte), geschiedenis (tijd), natuur & techniek en mens & samenleving.

Wat heb je nodig in groep 1?

Hoewel je nog niet veel schoolspullen hoeft te shoppen voor je kind heb je de volgende spulletjes toch echt nodig:

 • Een luizencape is op veel scholen verplicht.
 • Een rugtasje.
 • Twee drinkbekers, vaak wordt er één gebruikt voor het ’10-uurtje’ en is er één nodig voor tussen de middag.
 • Een broodtrommel.

Wat heb je nodig in kleuterklas?

Een eenvoudig boekentasje dat je kind makkelijk open en dicht kan doen. Een regenjasje dat makkelijk aan- en uit te doen is. Regenlaarsjes voor wanneer het najaar de buien laat komen. Een schattige brooddoos: opnieuw een exemplaar dat je kind makkelijk zelf kan openen en sluiten.

Wat zijn de kernwoorden?

kernwoord – zelfstandig naamwoord uitspraak: kern-woord 1. belangrijkste woord in een woordgroep of zin, dat je niet weg kunt laten ♢ in ‘die lange, slanke jongen’ is ‘jongen’ het kernwoord Zelfstandig naamwoord: kern-woord …

Wat zijn steekwoorden voorbeelden?

steekwoorden zijn dat je niet de belangerijke woorden weg mag laten. BV. Hij is enthousiast van Belgium naar Pakistan gaan op de vliegtuig gaat. Welke belangerijke woord is er in de zin is er?

Is groep 5 bovenbouw?

De bovenbouw (havo en vwo) zijn de hogere klassen. Die wordt ook wel de tweede fase genoemd. Op de basisschool wordt deze term gebruikt om groep 1, groep 2 en soms ook nog wel groep 3 aan te duiden. Voor groep 3, groep 4 en groep 5 wordt ook wel de term middenbouw gebruikt.

Welke groepen zijn bovenbouw?

Op de basisschool wordt de term bovenbouw gebruikt om groep 6, groep 7 en groep 8 aan te duiden. In groep 7 doen de leerlingen onder andere verkeersexamen. In groep 8 leggen de meeste leerlingen een Citotoets af.

https://www.youtube.com/channel/UCYsVZqBPO61xIqUf1oKHTww

Back To Top