Welke partij is Frans Timmermans?

Welke partij is Frans Timmermans?

Labour Party
Frans Timmermans/Parties

Wat is het beleidsterrein van Frans Timmermans?

Timmermans presenteerde in maart 2020 zijn ‘Green deal’, een lijst plannen om de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal te maken. Zijn voorstel dat de Europese Commissie zelf de klimaatdoelen mag aanscherpen als klimaatneutraliteit in 2050 uit zicht zou raken, stuitte op verzet van Europarlementsleden en juristen.

Waar komt Frans Timmermans vandaan?

Maastricht, Netherlands
Frans Timmermans/Place of birth

Wat is de leeftijd van Frans Timmermans?

60 jaar (6 mei 1961)
Frans Timmermans/Age

Wat is de PvdA?

De Partij van de Arbeid (afgekort: PvdA, in de volksmond ook P van de A genoemd) is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Wat doet de Eurocommissaris?

Een commissaris of Eurocommissaris is een lid van de Europese Commissie. De Commissie telt 27 leden, een van hen is de voorzitter van de Europese Commissie. Elke Europees commissaris heeft een eigen portefeuille en elk land van de Europese Unie is in de Europese Commissie vertegenwoordigd.

Wie wordt door het parlement vertegenwoordigd?

Het Parlement en u Petities kunnen op elk willekeurig onderwerp betrekking hebben, mits de EU daarvoor bevoegd is. Om een een petitie te kunnen indienen, moet u onderdaan zijn van een EU-land of in de EU wonen. Voor ondernemingen of andere organisaties geldt dat zij in de EU gevestigd moeten zijn.

Hoeveel eurocommissarissen zijn er?

De Commissie telt 27 leden, een van hen is de voorzitter van de Europese Commissie. Elke Europees commissaris heeft een eigen portefeuille en elk land van de Europese Unie is in de Europese Commissie vertegenwoordigd. De Nederlandse eurocommissaris is Frans Timmermans.

Wat houdt de Europese Green Deal in?

Met deze Green Deal moet Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten opzichte van 1990 en in 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten worden: de Europese Unie dient dan niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Wiens belangen worden door de eurocommissarissen behartigd?

Een Eurocommissaris is één van de 27 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Back To Top