Wat zijn de verkeersregels voor fietsers?

Wat zijn de verkeersregels voor fietsers?

Fietsers moeten net als andere bestuurders zoveel mogelijk rechts houden. Fietsers mogen stilstaand en rijdend snelverkeer rechts en links inhalen. Fietsers mogen van de fietsstrook met onderbroken streep af, als dat nodig is. Bij een doorgetrokken streep mag dat niet.

Hebben fietsers voorrang op een fietspad?

Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken. Deze oversteekplaatsen worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.

Wie heeft voorrang op fietspad?

Als een fietspad zich binnen 5 meter van de hoofdrijbaan bevindt, dan behoort dit fietspad tot de hoofdrijbaan. In deze situatie is de hoofdrijbaan een voorrangsweg en moet u wanneer u afslaat voorrang verlenen aan het kruisende verkeer op het fietspad.

Is een fiets een voertuig Wegenverkeerswet?

Volgens de Wegenverkeerswet is een motorrijtuig een voertuig dat uitsluitend of mede wordt voortbewogen door een mechanische of elektrische kracht, met uitzondering van voertuigen die zich voortbewegen over het spoor en fietsen met trapondersteuning. Dit wordt niet gezien als een motorrijtuig.

Heeft een fietser voorrang op een auto?

U vraagt of een fiets van rechts voorrang heeft op een auto op een gelijkwaardige kruising. Sinds 1 mei 2001 heeft een fiets die van rechts komt, op een gelijkwaardige kruising voorrang op een auto dus het antwoord is “ja”.

Hebben fietsers voorrang op oversteekplaats?

Aan een oversteekplaats voor fietsers die gemarkeerd wordt door witte vierkanten of parallellogrammen heb je geen voorrang. Fietsers mogen zich slechts voorzichtig op deze oversteekplaats begeven; ze moeten rekening houden met naderende voertuigen en hebben dus geen voorrang op het verkeer dat zij dwars passeren.

Hoe snel mag je fietsen op een fietspad?

“In de bebouwde kom bijvoorbeeld betekent dat voor álle weggebruikers 50 km/u. Net zoals alle verkeersborden C43 met maximumsnelheden voor alle bestuurders gelden.” Een bromfiets klasse A, die binnen en buiten de bebouwde kom het fietspad móet gebruiken, mag overal maximaal 25 km/u rijden.

Hoe hard mag je fietsen op het fietspad?

Snelheid op het fiets-/bromfietspad Als u binnen de bebouwde kom met een bromfiets of met een gehandicaptenvoertuig op het fiets-/bromfietspad rijdt, mag u niet sneller dan 30 km/h. Een maximumsnelheid is geen verplichte snelheid. Het is soms veiliger om langzamer dan 30 km/h te rijden.

Heeft een fietser van rechts voorrang?

De bestuurder die van rechts komt MOET voorrang verlenen aan de fietser die het fietspad gebruikt. Als bestuurder moet je immers een strook oversteken die voorbehouden is aan fietsers en daarbij geldt ingevolge art. 12.4 de verplichting voorrang van rechts te geven voor de fietser niet.

Heeft fietser op zebrapad voorrang?

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is duidelijk: “Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.” Daar vallen fietsers niet onder: zij hebben dus géén voorrang op het …

Back To Top