Wat betekent Antero?

Wat betekent Antero?

Antero is een Finse jongensnaam. Het betekent `dapper, heldhaftig, Man`.

Wat is anterieure?

de voorzijde betreffend, aan de voorzijde.

Wat is Anterolaterale?

De voorlangse gewrichtsband of anterolateraal ligament (ALL) is een ligament van de knie die loopt tussen het scheenbeen (tibia) en het dijbeen (femur).

Wat betekent een anterieure overeenkomst?

Elke grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte.

Wat is een Grondexploitatieovereenkomst?

Hierin staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente. Ook staan hierin afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Bijvoorbeeld afspraken over riolering, wegen en verlichting.

Wat is proximaal proces?

Proximaal (Latijn: proximus, dichtbijgelegen) is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel dat dichter bij het centrum van het lichaam ligt dan een ander lichaamsonderdeel. Het tegenovergestelde is distaal.

Wat is een distale factor?

Van het lichaam af, van het centrum af, in richting van het.

Wat regel je in een anterieure overeenkomst?

Wat is een anterieure overeenkomst? Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken.

Wat staat er in een exploitatieovereenkomst?

Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen. De procedure verschilt per project.

Wat is een gemeentelijk exploitatieplan?

Het exploitatieplan is een plan waarmee gemeenten grip kunnen houden op bouwinitiatieven wanneer de gemeente niet zelf eigenaar is van de grond.

Wat kost een anterieure overeenkomst?

Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten (bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen, kosten voor aanpassing bestemmingsplan, e.d.) die door de gemeente gemaakt moeten worden om de …

Wat is de betekenis van anterieur?

De betekenis van anterieur is: Anterior of anterius is een term uit de anatomie. Het dient ter aanduiding van een lichaamsonderdeel dat vóór een ander, gelijkaardig lichaamsdeel ligt. Het tegenovergestelde is posterior. Betekenis anterieur. Er is al veel gezocht naar de betekenis van anterieur en we hebben al veel mensen geholpen met het

Wat is een anterieure overeenkomst?

Antwoord. Elke grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte.

Wat is de betekenis van anterius?

De betekenis van anterieur is: Anterior of anterius is een term uit de anatomie. Het dient ter aanduiding van een lichaamsonderdeel dat vóór een ander, gelijkaardig lichaamsdeel ligt. Het tegenovergestelde is posterior.

Wat is posterieure of posterolaterale?

De posterieure/posterolaterale waarbij de heup vanaf de achterzijde wordt benaderd, onder de bilspier door. Er worden een drietal kleine spieren ingesneden, die aan het einde van de operatie weer worden gesloten.

Back To Top