Hoe werkt zakelijk krediet?

Hoe werkt zakelijk krediet?

Met een zakelijke lening ontvang je het leenbedrag in een keer op je rekening. Je betaalt het bedrag vervolgens in maandelijkse, gelijke termijnen terug. Geld dat je hebt afgelost, kun je niet opnieuw opnemen. Je betaalt een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag.

Kan ik zakelijk lenen?

Bedrijfspanden zijn in de regel minder waardevast dan woonhuizen, waardoor je voor een bedrijfspand niet de gehele waarde van het pand kan lenen. Vastgoedfinanciers kunnen 70% – 80% van de waarde van een bedrijfspand financieren. Dat percentage wordt Loan to Value (LTV) genoemd.

Wat kan ik zakelijk lenen?

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Hoeveel rente betaal je voor een zakelijke lening?

Zakelijke lening rente. De zakelijke rente voor een bedrijfslening bedraagt tussen 3,8% en 20% op jaarbasis. De rente wordt bepaald aan de hand van drie factoren: marktrente, risicoprofiel en onderpand.

Wat kost een zakelijke lening?

Wat een zakelijke lening kost, hangt vooral af van de omvang en de financiële gezondheid van je bedrijf. Bedrijven in het mkb betalen voor een lening gemiddeld 3,5 procent aan vaste rente en 3 procent aan variabele rente. Dit zijn cijfers volgens het CBS, gemeten in 2017 en 2018.

Kan je als bv geld lenen?

Leent u geld van uw bv? Dan moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Wij adviseren u om de voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, in een leningsovereenkomst te zetten.

Waarom zou je lenen?

Mensen lenen geld als ze zelf niet voldoende gespaard hebben om iets te kopen. Je kunt geld lenen voor grote aankopen zoals een huis, maar ook voor kleine bedragen. Het belangrijkste bij het lenen van geld is dat je meteen ook afspraken maakt wanneer je het terugbetaalt. En of je extra rente moet betalen.

Back To Top