Wat betekent het als iets tussen aanhalingstekens staat?

Wat betekent het als iets tussen aanhalingstekens staat?

Aanhalingstekens zijn leestekens die, meestal in paren, gebruikt worden om een woord of tekst(gedeelte) te markeren. De dubbele aanhalingstekens worden meestal alleen gebruikt bij citaten, enkele aanhalingstekens komen ook regelmatig voor in andere situaties.

Hoe krijg je een aanhalingsteken?

Als je het accentteken ‘ (naast Enter) aanslaat en direct daarna bijvoorbeeld de letter e, wordt dat é. Terug naar de aanhalingstekens. Als je een aanhalingsteken typt, krijg je meestal ‘vanzelf’ de gekrulde aanhalingstekens. Word is vaak al zo ingesteld.

Hoe citeer je als iemand iets zegt?

Dubbele aanhalingstekens gebruik je: om letterlijk te citeren wat iemand heeft gezegd of geschreven. “Wat doet u hier?”, vraagt mijn collega. “U zou op reis gaan.”

Wat betekent het als een woord tussen haakjes staat?

Haakjes kunnen om een deel van een zin of om een hele zin gezet worden. Als de haakjes om een deel van een zin staan, staat de zinseindepunt buiten de haakjes. Binnenkort moet het project op kruissnelheid komen (studiewerk, sensibilisering, productie en installatie).

Wat is de betekenis van punt komma?

Je zet een puntkomma tussen twee zinnen die heel nauw met elkaar samenhangen. Een puntkomma is een leesteken dat qua betekenis tussen een punt en een komma in ligt.

Hoe gebruik je een punt komma?

Met een puntkomma combineren we twee zinnen tot één langere zin. De puntkomma houdt het midden tussen de komma en de punt. Net als de punt sluit de puntkomma een zin af, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat er een nauwe band is met de volgende zin.

Hoe typ je de hoge komma?

Op een qwerty-keyboard is dat de toets rechts van de puntkomma, vaak gevolgd door een spatie.

Hoe krijg je dubbele aanhalingstekens?

Dubbele aanhalingstekens worden gebruikt om een letterlijk citaat weer te geven. Dat citaat kan uit gesproken en uit geschreven taal komen: De Troonrede begint altijd met: “Leden van de Staten-Generaal”. Ze zei vanmorgen nog: “Ik kom op tijd naar huis.”

Hoe geef je citaat weer?

Regels voor citaten (volgens APA)

  1. Vermeld bij een citaat altijd de achternaam van de auteur van de tekst en het jaartal waarin de tekst waaruit je citeert is gepubliceerd.
  2. Zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens, behalve als het citaat langer is dan 40 woorden.

Welke manier van citeren is qua interpunctie juist?

Als een hele zin geciteerd wordt, begint het citaat met een hoofdletter, en valt de punt of het vraagteken of uitroepteken binnen de aanhalingstekens:

  • Ik zei: “Ik hou niet van appeltaart.”
  • De kassière vroeg: “Hebt u een klantenkaart?”
  • De docent riep: “Stilte!”

Waarom tussen haakjes?

“Ronde haakjes worden ook wel parenthesen genoemd. Ze kunnen om een deel van de zin of om een hele zin worden gezet. Tussen haakjes wordt een verduidelijking, verklaring of toevoeging gezet.

Wat is een haakje openen?

De tekst die tussen de haakjes staat, wordt voorafgegaan door het openingshaakje en gevolgd door het sluitingshaakje. Voor schriftsoorten met een schrijfrichting van links naar rechts geldt: een haakje openen ziet er zo uit: ( een haakje sluiten ziet er zo uit: )

Back To Top