Hoe lang duurt een BRP aanvragen?

Hoe lang duurt een BRP aanvragen?

De post doet er ongeveer 48 uur over. Het uittreksel kost € 21,40. Het uittreksel is gratis als u het nodig hebt voor een pensioenfonds.

Hoe kom ik aan een uittreksel bevolkingsregister?

U vraagt een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) aan in de gemeente waar u woont.

Wat kost een uittreksel uit het bevolkingsregister?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 21,40 (tarief 2021). Dit zijn de betalingsmogelijkheden: online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Wie mag een uittreksel BRP aanvragen?

Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen? Ja, u mag voor iemand anders een uittreksel aanvragen en ophalen. Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan voor een ander: Maak een afspraak bij de gemeente waarin u ingeschreven staat.

Hoelang is een geboorte uittreksel geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Wat staat er op een standaard uittreksel BRP?

Het burgerservicenummer, de voornamen en achternaam, het geboorteland en het geslacht van uw partner. Ook de trouwdatum of de datum waarop u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Als u komt te overlijden: gegevens over de datum, de plaats en het land van overlijden.

Wat heb je nodig voor een uittreksel?

Datum inschrijving huidig adres

  • Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats.
  • Burgerlijke staat.
  • Datum inschrijving huidige adres.
  • Aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven.

Wat kost een uittreksel bevolkingsregister Rotterdam?

Dit is gratis. Op mijnoverheid staan dezelfde gegevens als in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waar vraag je uittreksel geboorteregister aan?

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Welk bestuursorgaan is bevoegd tot het afgeven van een uittreksel uit de BRP?

2 Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie die hij doet bij of krachtens hoofdstuk 3.

Wie maken gebruik van BRP?

Iedere inwoner van Nederland kan de woongemeente vragen om de gegevens die over hem of haar in de BRP zijn opgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uittreksel. De gemeente zelf kan BRP-gegevens van haar eigen inwoners gebruiken, bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingdienst of de gemeentelijke sociale dienst.

Back To Top