Wat houdt een boekenonderzoek van de Belastingdienst in?

Wat houdt een boekenonderzoek van de Belastingdienst in?

Boekenonderzoek. Het boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd.

Waarom boekenonderzoek belastingdienst?

Doel van een boekenonderzoek is meestal het controleren van de belastingaangiften en de administratie van de ondernemer. De inspecteur kan er daarbij voor kiezen om een bepaalde periode te controleren of bepaalde onderdelen van de belastingaangiften en/of administratie.

Hoe lang duurt een boekenonderzoek?

Het boekenonderzoek vindt meestal bij u op het bedrijf plaats en kan enige dagen duren.

Hoe werkt een boekenonderzoek?

Het boekenonderzoek is een controle van de administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen van de boekhouding. Van elk boekenonderzoek wordt een verslag gemaakt. Je krijgt automatisch een kopie van het openbare deel van dit verslag.

Hoe streng is de Belastingdienst?

De Belastingdienst controleert álle 12 miljoen aangiftes inkomstenbelasting die elk jaar binnenkomen. Want controleren behoort tot onze kerntaak. Dat moeten we doen, zodat we juist en volledig belastingen kunnen heffen en innen.

Hoe lang kan de fiscus teruggaan?

De fiscus kan in principe drie jaar teruggaan bij een controle en bij fraude zelfs zeven jaar. Maar wanneer vangt die termijn aan en is er sprake van fraude als u iets vergeet aan te geven? In principe bedraagt de termijn waarin de fiscus uw aangifte kan onderzoeken en wijzigen drie jaar.

Hoe kan ik zien of de Belastingdienst mijn aangifte heeft ontvangen?

Kijk dan in Mijn Belastingdienst of wij uw aangifte hebben ontvangen. Als dat zo is, ziet u dat staan onder ‘Inkomstenbelasting’ bij het betreffende ‘Belastingjaar’. Hebben wij uw aangifte niet ontvangen, dan ziet u daar dat uw aangifte nog niet ondertekend of verstuurd is.

Hoe controleert de Belastingdienst facturen?

Belastinginspecteurs kunnen jouw administratie op locatie komen controleren maar het grootste deel van de controles vindt geautomatiseerd en op afstand plaats. De belastingdienst krijgt vanuit verschillende bronnen data toegestuurd en het is mogelijk daar verbanden tussen te leggen.

Hoe ver kan belasting teruggaan?

Hoeveel jaar mag de Belastingdienst terugvorderen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. Herstellen wij een fout in een belastingaanslag?

Heeft de Belastingdienst mijn aangifte ontvangen?

Back To Top