Hoe vaak mag je WW aanvragen?

Hoe vaak mag je WW aanvragen?

Heeft u een WW-uitkering gehad en wordt u daarna binnen 26 weken weer werkloos? Vraag dan opnieuw online een WW-uitkering aan. Toen uw WW-uitkering werd stopgezet, heeft u van ons een brief gekregen. In die brief staat de datum tot wanneer u uw oude uitkering kunt terugkrijgen.

Kan ik voor 1 maand WW aanvragen?

Wordt u binnenkort werkloos? Dan kunt u vanaf 1 week voor uw eerste WW-dag een WW-uitkering aanvragen. Pas dan hebben wij de salarisgegevens van uw werkgever ontvangen die we nodig hebben om over uw uitkering te beslissen. Wij kunnen u dan snel laten weten of u recht heeft op een WW-uitkering.

Hoe moet je WW aanvragen?

Een WW-uitkering aanvragen doet u op Mijn UWV. De aanvraag duurt ongeveer 30 minuten. U logt in met DigiD. U kunt tussendoor stoppen en later verdergaan.

Kan je WW aanvragen met terugwerkende kracht?

Vraag in elk geval tijdig een WW-uitkering aan bij het UWV. Dit kan vanaf één week voor uw eerste WW-dag. Het aanvragen van een WW-uitkering kan op de website van het UWV. Een WW-uitkering wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Hoe snel bouw je weer WW op?

Als u minder dan 26 weken (een half jaar) gewerkt heeft, dan herleeft uw ‘oude’ WW-uitkering. Als u meer dan 26 weken gewerkt heeft, dan heeft u nieuwe rechten opgebouwd en heeft u recht op een nieuwe WW-uitkering.

Wat is het Garantiedagloon?

Bij het garantiedagloon nemen we uw oude, hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. In dit geval is uw WW-uitkering dan ook hoger dan als de WW-uitkering gebaseerd zou zijn op het nieuwe, lagere inkomen. Om in aanmerking te komen voor het garantiedagloon, zijn 2 situaties mogelijk.

Kan ik WW aanvragen met 0 uren contract?

Jij hebt met een 0 uren contact recht op WW. Een korte samenvatting: Het UWV kijkt bij de beslissing (of jij recht hebt op WW) naar het gemiddelde van de daadwerkelijk door jou gewerkte uren. Maar, let op, bij de berekening van de hoogte en de lengte van jouw WW houdt het UWV géén rekening met de uren op jouw contract.

Kan ik mijn WW-uitkering uitstellen?

Kan ik de betaling van mijn WW-uitkering stopzetten om dit op een later tijdstip te gebruiken? Ja, u kunt de betaling van uw uitkering stopzetten. Uw recht op WW loopt wel door.

Wat moet je doen als je werkloos wordt?

Stap 1: schrijf je in als werkzoekende

  1. Schrijf je binnen de 8 dagen na je opzegtermijn in. Schrijf je je online in, kies dan voor de werksituatie ‘ik ben werkloos en vraag of krijg een werkloosheidsuitkering’.
  2. Wil je graag dat we je tijdens je opzegtermijn al helpen in je zoektocht naar werk?

Wat moet ik doen om uitkering te krijgen?

Een van de voorwaarden om een uitkering te krijgen, is immers dat je onvrijwillig werkloos bent. Als je zelf ontslag neemt, betekent dit in principe dat je vrijwillig werkloos bent geworden. Concreet zal RVA je uitkering gedurende een bepaalde periode schorsen.

Hoe schrijf ik me in als werkzoekende bij het UWV?

Hoe schrijf ik me in bij het UWV? Via de website werk.nl kun je je, met behulp van je DigiD-gegevens, inschrijven als werkzoekende. Na de inschrijving kun je direct een uitkering aanvragen, of van de andere dienstverlening van het UWV gebruikmaken.

Kan ik een uitkering krijgen?

Voorwaarden WW

  • bent verzekerd voor werkloosheid.
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).

https://www.youtube.com/watch?v=NvtvIDj17Kk

Back To Top