Wat is een voorziening UWV?

Wat is een voorziening UWV?

Bijvoorbeeld hulp van een schrijf- en gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Voor sommige hulp of hulpmiddelen kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemen wij ook wel voorzieningen.

Wat is een meeneembare voorziening?

Om uw werk goed te kunnen doen, heeft u misschien een bepaalde voorziening op uw (toekomstige) werkplek nodig. Denk aan een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen. Dit noemen wij meeneembare hulpmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die meestal niet bij een bedrijf aanwezig zijn.

Wat vergoed het UWV?

Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen? Bijvoorbeeld een schrijf- of gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kunt u hiervoor bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV.

Wat is het UWV?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

Heeft u voorzieningen aanpassingen of begeleiding nodig om te kunnen werken?

Misschien heeft u een voorziening nodig om uw werk goed te doen. Of u of uw kind heeft een ziekte of handicap en volgt onderwijs of wil onderwijs volgen. Dan is er misschien ondersteuning nodig om goed onderwijs te volgen. Ook in uw privésituatie heeft u soms een voorziening nodig.

Wat is een voorziening op de balans?

Een voorziening is boekhoudkundig een grootboekrekening waarop meestal periodiek bedragen worden gestort met als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen, voor pensioen in eigen beheer of …

Wat zijn niet meeneembare voorzieningen?

Niet-meeneembare voorzieningen Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek; De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen; De noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw school.

Waar vind ik het UWV?

Postadressen kantoren voor bezwaar (overzicht)

Regio Correspondentieadres: Regio
Almere UWV Postbus 10021 1301 AA Almere Leeuwarden
Arnhem UWV Postbus 35 6800 LG Arnhem Leiden
Breda UWV Postbus 3276 4800 MH Breda Rotterdam
Den Haag UWV Postbus 16140 2500 BC Den Haag Utrecht

Heeft UWV fietsplan?

U kunt het budget op 3 manieren gebruiken: U laat het uitbetalen. U gebruikt het hele budget voor bijvoorbeeld een fiscaal gunstige regeling als een fietsplan, een studie, extra reiskostenvergoeding of extra vakantiedagen.

Is het UWV of het UWV?

In de Nederlandse taal gebruiken wij het uwv.

Waar kan het UWV mee helpen?

Op Mijn UWV kunt u veel dingen zelf regelen, zoals:

  • een wijziging doorgeven.
  • een uitkering of toeslag aanvragen.
  • uw inkomsten doorgeven.
  • u ziek melden.
  • een voorziening aanvragen.

Heb ik recht op een jobcoach?

Je kunt een jobcoach inschakelen als je hulp nodig hebt bij het werken. UWV vergoedt de jobcoach als je langdurig een ziekte of handicap hebt die je belemmert bij je werk. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd. Maar dit deel wordt niet vergoed door UWV .

Back To Top